Završna konferencija projekta ENJOYHERITAGE

U utorak, 19. ožujka 2019., u Kući Europe u Zagrebu održana je završna konferencija za medije u sklopu projekta Enjoyheritage. Inovativni interpretacijski pristupi za održivo korištenje baštine u smjeru održivog turizma za mlade puni je naziv prekograničnog projekta iz…

Međunarodna razmjena iskustva s predstavnicima programa prekogranične suradnje Central Baltik

Ljubljana, 27. veljače 2019. godine – Služba Vlade RS za razvoj i europsku kohezijsku politiku je u ulozi upravljačkog tijela za programe prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija-Austrija, Slovenija-Mađarska i Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2014-2020, bila domaćin predstavnicima…