Završna konferencija projekta MAX AID

U srijedu, 21. lipnja 2023. godine održana je završna konferencija u sklopu prekograničnog projekta „Postupanje u masovnoj nesreći na prekograničnom području“ akronima „MAX AID“, sufinanciranog iz…

Završna konferencija Interreg projekta “IstraConnect – Jačanje prekogranične suradnje kroz razvoj održivog koncepta multimodalne mobilnosti putnika”

U Umagu održana završna konferencija Interreg projekta “IstraConnect – Jačanje prekogranične suradnje kroz razvoj održivog koncepta multimodalne mobilnosti putnika”…

Simulacijska Vježba simulacije masovne nesreće u prekograničnom području – projekt MAX AID

U sklopu projekta s akronimom MAX AID, u subotu, 22. travnja 2023. godine, u blizini državne granice između Slovenije i Hrvatske održan bio je akcijski događaj „Simulacijska Vježba simulacije masovne nesreće u prekograničnom području“…

Početak prometovanja prekogranične pilot autobusne linije u sklopu projekta IstraConnect

Gradonačelnici općina Umag, Buje, Piran i Izola otvorili su prekograničnu pilot autobusnu liniju koja će stanovnicima pograničnog područja omogućiti ekološki prihvatljiviju vezu između Umaga i Izole…

CrossCare – “Naj županijski EU projekt 2022”

Dana 25.10.2022. projekt CrossCare, pod nazivom »Integriran pristup skrbi za starije osobe u kući«, dobio je godišnju nagradu za Najbolji županijski EU projekt 2022. Ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU Nataša Tramišak uručila je…

Kick-off sastanak projektnog partnerstva »MAX AID«

Masovna nesreća je događaj zbog kojeg potrebe pogođenih osoba, posebice ozlijeđenih i bolesnih, prelaze granice raspoloživih kapaciteta u trenutku nesreće. U slučaju masovne nesreće resursi mogu brzo ponestati, bilo na mjestu nesreće…

U Piranu predstavili projekat “IstraConnect – Jačanje prekogranične suradnje kroz razvoj održivog koncepta multimodalne mobilnosti putnika”

Na početnom (kick-off) sastanku sudjelovali su partneri projekta »IstraConnect – Jačanje prekogranične suradnje kroz razvoj održivog koncepta multimodalne mobilnosti putnika”, sufinanciranog iz programa Interreg V-A Slovenija – Hrvatska. Partneri projekta su Općina Piran, kao vodeći partner te općine Izola, Buje i Umag. Provedba projekta…

Uspješno međudržavno sudjelovanje u protupoplavnoj i ekološkoj zaštiti slivova graničnih rijeka Kupe i Drave

U naselju Hrvatsko u Republici Hrvatskoj i u obližnjem naselju Kuželj u Republici Sloveniji, partneri projekta FRISCO 2.3 »Prekogranično usklađeno…

Uspješno međudržavno sudjelovanje na smanjenju rizika od poplava na slivu rijeke Drave

Svečanost završetka radova rekonstrukcije nasipa Otok Virje – Brezje u okviru projekta »Prekogranično usklađeno smanjenje rizika od poplava 2.3 – strukturne mjere na slivu Drave i Kupe« (FRISCO 2.3)…

Uspješna međudržavna suradnja za zaštitu od poplava rijeke Mure

Partneri projekta FRISCO 2.2 “Prekogranično koordinirano smanjenje rizika od poplava – Građevinske mjere u slivu rijeke Mure” okupili su se u Benici na svečanom otvaranju na kraju izgradnje protupoplavnog nasipa…