Izmjene dokumenta PRAG

Obavještavamo vas kako je u srpnju 2015. objavljena nova verzija dokumenta PRAG koja je dostupna na sljedećoj internetskoj adresi http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do.