U Piranu predstavili projekat “IstraConnect – Jačanje prekogranične suradnje kroz razvoj održivog koncepta multimodalne mobilnosti putnika”

Na početnom (kick-off) sastanku sudjelovali su partneri projekta »IstraConnect – Jačanje prekogranične suradnje kroz razvoj održivog koncepta multimodalne mobilnosti putnika”, sufinanciranog iz programa Interreg V-A Slovenija – Hrvatska. Partneri projekta su Općina Piran, kao vodeći partner te općine Izola, Buje i Umag. Provedba projekta…