27 od 91 projektnih prijava, zaprimljenih u okviru prvog roka za dostavu projektnih prijava, je administrativno ispravno i prihvatljivo

U okviru prvog roka Otvorenog poziva za dostavu projektnih prijava Interreg V-A Slovenija – Hrvatska, koji je zaključen 11. ožujka 2016. godine, bila je zaprimljena 91 projektna prijava. Rezultat prve faze ocjenjivanja, u kojoj se provjerava usklađenost zaprimljenih projektnih prijava s administrativnim kriterijima i kriterijima prihvatljivosti, je 27 projektnih prijava. Tih 27 projektnih prijava sada je predmet ocjenjivanja kvalitete.

Projekti, koji nisu prošli provjeru administrativnih kriterija i kriterija prihvatljivosti, u narednim će danima zaprimiti obavijest s glavnim razlozima odbijanja. Projekti koji su odbijeni u toj fazi imaju mogućnost da ponovo predaju projektnu prijavu na jedan od sljedećih rokova. Sljedeći rok za predaju projektnih prijava predviđen je krajem listopada 2016. godine.

dravaporekla_HR brojzaprimljenih_HR

Potpisan je prvi ugovor u okviru prekograničnog programa suradnje Slovenija-Hrvatska za programsko razdoblje 2014-2020

U Podčetrtku je 20.5.2016. godine potpisan prvi ugovor u okviru prekograničnog programa suradnje Slovenija-Hrvatska za programsko razdoblje 2014-2020, i to za strateški projekt smanjenja rizika od poplava FRISCO1. Ugovor su potpisali mag. Nina Seljak, direktorica Ureda za europsku teritorijalnu suradnju u Službi Vlade RS za razvoj i europsku kohezijsku politiku (SVRK), i Zoran Đuroković, generalni direktor tvrtke Hrvatske vode. Okupljene je pozdravio i župan Podčetrtka Peter Misja.

Svečani potpis prvog ugovora u okviru prekograničnog programa suradnje Slovenija-Hrvatska predstavlja simbolični pečat za uspješan nastavak prekogranične suradnje i u programskom razdoblju 2014-2020, u okviru koje različiti prijavitelji mogu uspješno realizirati svoje ideje te u suradnji s prekograničnim partnerima u praksi provesti održiva rješenja. U okviru programa suradnje između Slovenije i Hrvatske, koji obuhvaća  programsko područje 9 regija iz Slovenije i 8 županija iz Hrvatske, raspoloživo je 43,1 milijuna eura sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), od toga otprilike 10 milijuna eura za strateške projekte s ciljem smanjenja rizika od poplava.

Cilj smanjenje rizika od poplava u riječnim slivovima Kupe, Sutle, Drave, Mure, Dragonje i Bregane na zajedničkom prekograničnom prostoru Slovenije i Hrvatske slijedi i projekt FRISCO1, koji je bio izabran u okviru posebnog poziva za predaju projektnih prijava. U projektu, vrijednom 4.070.950 eura (3.460.307,50 eura iznosi doprinos EFRR), sudjeluje 8 partnera: vodeći partner Hrvatske vode, Ministrstvo za okolje in prostor RS, Agencija RS za okolje, Direkcija RS za vode, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Državni hidrometeorološki zavod, Inštitut za hidravlične raziskave in Uprava RS za zaščito in reševanje. Projekt u vrijednosti skoro 10% ukupnih programskih sredstava bavi se temom koja ima važan prekogranični značaj, s obzirom da uređenje zaštite od poplava samo na jednoj strani granice ne bi postiglo željene učinke. Provedbom ovog projekta stanovnici zajedničkog prekograničnog prostora imat će konkretne koristi. Uz poboljšanje zaštite od poplava, poboljšati će se i uvjeti za održivi turistički razvoj i očuvanje bogate biološke raznolikosti prekograničnog prostora, između ostalog projekt doprinosi i cilju Strategije EU za dunavsku regiju.