Uspješna međudržavna suradnja za zaštitu od poplava rijeke Mure

Partneri projekta FRISCO 2.2 “Prekogranično koordinirano smanjenje rizika od poplava – Građevinske mjere u slivu rijeke Mure” okupili su se u Benici na svečanom otvaranju na kraju izgradnje protupoplavnog nasipa…

Informativne radionice za potencijalne prijavitelje ciljanog 4. roka

Zajedničko tajništvo programa Slovenija – Hrvatska će u rujnu 2021. godine organizirati informativne radionice za prijavitelje koje će…