EU projekt, moj projekt 2016 – glasujte za naše projekte!

Ured Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku danas je započeo kampanju “EU projekt, moj projekt 2016” u okviru kojeg se odvija glasovanje za projekte koji će biti prezentirani javnosti.

Među predloženim projektima, nalaze se i projekti prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska , stoga vas pozivamo – glasujte za jedan od projekata do 13.travnja 2016.putem linka koji se nalazi niže i podijelite ove informacije na vašim promidžbenim kanalima!

http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/glasovanje

INFORMACIJA U VEZI SA 2. ROKOM ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJAVA

Program se izvodi na osnovi otvorenog javnog poziva, što znači da je projektne prijave moguće neprekidno podnositi od otvaranja poziva pa sve dok postoje slobodna sredstva.

Projektne prijave zaprimljene do navedenog roka koje ispunjavaju sve uvjete biti će predmet razmatranja Odbora za praćenje. Prvi rok za podnošenje projektnih prijedloga bio je 11. ožujak 2016.

Drugi rok za podnošenje projektnih prijava predviđa se krajem listopada 2016., datum isteka 2. roka biti će javno objavljen 2 mjeseca prije datuma isteka roka. Predlažemo Vam, da ne žurite s predajom prijava na 2. rok radi mogućih manjih promjena dokumentacije.

Za opća pitanja o javnom pozivu obratite se gosp. Baškovič Tadej (+386 1 400 3685). Za detaljnije informacije o eMS, molimo vas, kontaktirajte +386 1 400 3409.

2. sjednica Odbora za praćenje

2. sjednica Odbora za praćenje Programa suradnje Interreg V-A SI-HR za razdoblje 2014-2020 održana je 11.travnja 2016. u Lovranu, Hrvatska. Odluke su dostupne u prilogu.

Odluke 2. sastanka OzP
Odluke 2. sastanka OzP
Odluke_2_sastanka_OzP.pdf
402.6 KiB
626 Downloads
Detalji