88 projektnih prijedloga podneseno je na trećem roku za podnošenje projektnih prijedloga

U srijedu 27. rujna 2017. godine u 12.00 sati zaključen je treći rok za podnošenje projektnih prijedloga u okviru Javnog poziva na dostavu projektnih prijedloga Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska u razdoblju 2014.-2020.

Uvodna konferencija projekta MISTERION

Dana 20.09.2017. godine u Kulturnom centru Semič održana je uvodna konferencija projekta MISTERION, jednog od 12 odobrenih projekata u okviru 2. roka Otvorenog poziva Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2014-2020, kojim je označen i službeni početak provedbe projekta.

Kick-off sastanak projekta ZELENO ŽELIMO

Sastanak je organiziran od strane vodećeg partnera projekta Poljoprivredno-šumarski institut Murska Sobota (KGZMS) dana 18. i 19. rujna na idiličnom mjestu u blizini Murske Sobote (Turistička farma Tremel, Bokrači), koja je projektnim partnerima ponudila…

Dan europske suradnje na Mariborskom Pohorju

Pod pokroviteljstvom Europske komisije i programa INTERACT već šestu godinu zaredom diljem cijele Europe u subotu su održana događanja povodom Dana europske suradnje (EC day 2017). Cilj je bio predstaviti projekte i programe koje države članice provode sredstvima Europskog fonda…

PODSJETNIK – još samo 5 dana za podnošenje projektnih prijedloga

U srijedu, 27. rujna 2017. u 12:00 sati (CET) istječe 3. rok za podnošenje projektnih prijedloga u okviru Javnog poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska.

S obzirom na skori istek roka za podnošenje projektnih prijedloga, pozivamo vas da svoje prijave podnesete što je prije moguće i ne čekate do posljednjeg trenutka.

U okviru Zajedničkog tajništva Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska na dan isteka roka na raspolaganju vam stoji pomoć za sadržajna pitanja, kao i podrška za unošenje podataka u eMS sustav, i to do 12:00 sati pozivom na telefonske brojeve članova Zajedničkog tajništva objavljene na mrežnoj stranici.

Tehnička podrška (u slučaju nedostupnosti elektroničkog sustava) bit će također na raspolaganju do 12:00 sati putem sljedećeg broja telefona: 00386 1 400 34 52.

Želimo vam uspješno podnošenje projektnih prijedloga.

Izvješće o evaluaciji provedbe Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska

Sukladno planu evaluacije za razdoblje 2014.-2020., Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo naručili su evaluaciju prekograničnog Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska, koju je izvršilo poduzeće Novna razvoj d.o.o. Neovisni vanjski ocjenjivači ocijenili su učinkovitost i djelotvornost podrške koju su programska tijela pružala prijaviteljima i vodećim/projektnim partnerima, korištenja elektroničkog sustava za  praćenje (eMS), postupka odabira projekata, provedbe nacionalnih prvostupanjskih kontrola, komunikaciju s korisnicima i praktičnost programskih dokumenata i priručnika.

Evaluacija pokazuje da vodeći partneri smatraju rad Upravljačkog tijela, Zajedničkog tajništva i nacionalnih tijela uglavnom dobrim i vrlo dobrim. Općenito, oni također imaju pozitivno iskustvo s procedurama provedbe programa, korištenjem eMS-a i prepoznaju prednosti Otvorenog poziva koji je otvoren od objavljivanja sve do iscrpljivanja dostupnih sredstava. Programska tijela posebice naglašavaju potrebu za intenziviranjem suradnje koja jača međusobno razumijevanje i vodi do zajedničkih rješenja.

Evaluacija također uključuje preporuke za rad programskih tijela i implementaciju procedura koje se mogu smatrati konkretnim smjernicama za provedbu tekućeg razdoblja 2014.-2020. i razdoblja nakon toga. Većina preporuka odnosi se na: prenošenje iskustava i preporuka Zajedničkog tajništva temeljenog na prezentaciji praktičnih primjera, nadogradnju eMS-a, uzimajući u obzir praktične potrebe korisnika i podizanje kompetencija prijavitelja/partnera za rad u eMS-u, ispunjavanje kriterija administrativne prihvatljivosti primljenih prijava i intenziviranje pomoći prijaviteljima u razvoju intervencijske logike projekta te želje projektnih partnera o fleksibilnijem izvještavanju nacionalnim kontrolnim tijelima.

Mrežna stranica programa prepoznata je kao glavni komunikacijski alat pa stoga ima smisla nastaviti nadogradnju i ažuriranje stranice te organizirati manja tematska događanja koja će, između ostalog, povećati ukupnu kvalitetu projekata.

Broj prijava zaprimljen u okviru prvog i drugog roka Otvorenog poziva potvrđuje veliki interes hrvatskih i slovenskih partnera za prekograničnom suradnjom.

Evaluacijsko izvješće (pdf)

Kick-off sastanak projekta KRASn`KRŠ

Dana 06.09.2017. godine u Promocijskom centru Pr`Nanetovh u Matavunu održan je kick – off sastanak projekta KRASn`KRŠ, jednog od 12 odobrenih projekata u okviru 2. roka Otvorenog poziva Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2014-2020, kojim je označen i službeni početak provedbe projekta.