Z veseljem vam sporočamo, da je Evropska komisija uradno odobrila Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020 (CP Interreg SI-HR).

Odobritev predstavlja zaključek več kot dve leti trajajočega procesa, v okviru katerega so predstavniki nacionalnega in regionalnega nivoja ter zainteresirane javnosti v obeh partnerskih državah kakor tudi programska telesa prispevali k razvoju vsebine dokumenta Programa sodelovanja.

Skupna vrednost programa znaša 55,6 milijona evrov, od tega bo 46,1 milijon prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj. Cilj naložb bo zmanjšanje poplavne ogroženosti, ohranjanje in trajnostne rabe naravne (op. skoraj 40 odstotkov programskega območja je v Naturi 2000) in kulturne dediščine ter sodelovanje javnih služb za zagotovitev kvalitetnega dostopa do javnih storitev (zdravstvo, socialno varstvo, varnost in storitve trajnostne mobilnosti) prebivalcem obmejnega območja.

Projektni partnerji bodo imeli priložnost, da skupaj s čezmejnimi partnerji prispevajo k ”odpiranju meja” z iskanjem novih razvojnih priložnosti izven meja in oblikovanju razvojnih rešitev na čezmejnem programskem območju med Slovenijo in Hrvaško.

Javni razpis skupaj z razpisno dokumentacijo bo objavljen predvidoma v mesecu decembru 2015, ko se načrtuje tudi »Kick-off« dogodek programa.

Za več informacij o CP Interreg SI-HR si oglejte odobren program.