Predstavitev Programa
Predstavitev Programa
Predstavitev programa.ppsx
10.3 MiB
745 Downloads
Podrobnosti
Razlike 2007-2013 In 2014-2020
Razlike 2007-2013 In 2014-2020
Razlike 2007-2013 in 2014-2020.ppsx
937.0 KiB
675 Downloads
Podrobnosti
Javni razpis
Javni razpis
Javni razpis.ppsx
4.4 MiB
816 Downloads
Podrobnosti
Parenzana
Parenzana
Parenzana.ppsx
6.6 MiB
915 Downloads
Podrobnosti
Viri zivljenja
Viri zivljenja
Viri zivljenja.ppsx
7.0 MiB
594 Downloads
Podrobnosti
Zascita in resevanje
Zascita in resevanje
Zascita in resevanje.ppsx
4.3 MiB
650 Downloads
Podrobnosti

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je 9. decembra 2015 v Celju, v Sloveniji organizirala uvodno prireditev, namenjeno predstaviti Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška, za katerega je v obdobju 2014-2020 Organ upravljanja. Udeležence je nagovorila ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj, ki je izrazila prepričanje, da bo sodelovanje v programu prispevalo k odpravljanju obmejnih ovir in krepitvi čezmejnega sodelovanja. V programskem obdobju 2014-2020 se namreč nadaljuje uspešno Evropsko teritorialno sodelovanje med Slovenijo in sosednjimi državami, v okviru katerega lahko različni prijavitelji uspešno uresničujejo svoje ideje ter v sodelovanju s čezmejnimi partnerji udejanjajo trajnostne rešitve.

V okviru programa sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško, ki ga je Evropska komisija potrdila 30. septembra 2015, je na voljo 46 milijonov evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Udeležence so nagovorili predstavniki obeh partnerskih držav. Uvodni govor je imel župan Mestne občine Celje Bojan Šrot, navzoče pa so pozdravili tudi dr.sc. Jakša Puljiz, namestnik ministra za regionalni razvoj in sklade Evropske unije iz Hrvaške, Gianluca Comuniello, predstavnik Evropske komisije ter mag. Nina Seljak, vodja Organa upravljanja..

V nadaljevanju dogodka je vodja programa Vesna Resinovič predstavila Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v obdobju 2014-2020. Vodja Sektorja za upravljanje čezmejnih programov v SVRK ter hkrati namestnik vodje Organa upravljanja, Dimitrij Pur, je predstavil razlike med programskima obdobjema 2014-2020 in 2007-2013. Tadej Baškovič, vodja Skupnega sekretariata je nato podal še prve informacije o Javnem razpisu. Razpis v okviru programa bo objavljen 15. januarja 2016. Delavnici za prijavitelje sta predvideni v februarju 2016. Prvi rok za oddajo projektnih predlogov pa bo 11. marec 2016.

Dogodek se je zaključil s predstavitvijo treh uspešno izvedenih projektov iz obdobja 2007-2013 in sicer projektov Parenzana, Viri življenja ter Zaščita in reševanje.

Dogodka za katerega je bil omogočen tudi prenos dogajanja v živo, se je udeležilo okoli 300 oseb, slavnostni govorniki iz obeh držav, programski partnerji ter zainteresirani prijavitelji iz programskega območja.