Objava Javnega razpisa za predložitev projektov

Danes je bil objavljen Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020. Javni razpis v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška je namenjen sofinanciranju projektov čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško v programskem obdobju 2014-2020. Za sofinanciranje projektov je na voljo 33,1 mio EUR ESRR sredstev.

Program se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo.

Prvi rok za predložitev vlog je 11. marec 2016.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.