OPOMNIK – le še 5 dni za oddajo projektnih vlog

V sredo, 27 septembra 2017, ob 12.00 uri (CET) bo potekel 3. rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška.

V zvezi z bližajočim se potekom roka vas pozivamo, da vaše projektne vloge oddate čim prej in ne čakate do zadnjega trenutka.

V okviru Skupnega sekretariata Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška vam bo na dan roka vsebinska podpora in podpora v zvezi z vnosom v sistem eMS na voljo do 12. ure in sicer na telefonskih številkah članov Skupnega sekretariata, ki so objavljeni na programski spletni strani.

Tehnična podpora (v primeru morebitne nedostopnosti elektronskega sistema) bo prav tako na voljo do 12. ure in sicer na naslednji telefonski številki: 01 400 34 52.

Želimo vam uspešno oddajo projektov.

 

 

Poročilo o evalvaciji izvajanja programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška

Organ upravljanja in Skupni sekretariat sta, skladno z evalvacijskim načrtom za obdobje 2014-2020, naročila vrednotenje programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška, ki ga je izvedlo podjetje Novna razvoj d.o.o. Neodvisni zunanji evalvatorji so ocenili uspešnost in učinkovitost zagotavljanja pomoči s strani programskih struktur prijaviteljem in vodilnim/projektnim partnerjem, uporabe elektronskega sistema spremljanja (eMS), postopka izbora projektov, izvajanja nacionalnih kontrol, komuniciranja z upravičenci in uporabnost programskih dokumentov ter navodil.

Kot izhaja iz zadevne evalvacije ocenjujejo vodilni partnerji delo Organa upravljanja, Skupnega sekretariata in Nacionalnih organov v večini kot dobro in zelo dobro. Prav tako imajo večinoma pozitivne izkušnje s postopki izvajanja programa, uporabo eMS in prepoznavajo prednosti t.i. odprtega javnega razpisa, ki poteka od objave razpisa do porabe sredstev. Programska telesa predvsem izpostavljajo potrebo po intenzivnejšem in poglobljenem sodelovanju, ki krepi medsebojno razumevanje in vodi v skupne rešitve.

Evalvacija vključuje tudi priporočila za delo programskih teles in izvajanje postopkov, ki so nam konkretna usmeritev za delo v tekočem obdobju 2014–2020 ter po letu 2020. Glavnina priporočil se nanaša na: prenos izkušenj in priporočil Skupnega sekretariata s ponazoritvijo na praktičnih primerih,  nadgradnjo eMS upoštevajoč praktične potrebe uporabnikov in dvig usposobljenosti prijaviteljev/partnerjev za delo z eMS, izpolnjevanje meril administrativne ustreznosti prejetih vlog in intenzivnejši pomoči prijaviteljem v razvoju intervencijske logike projekta ter željo po večji prožnosti pri poročanju projektnih partnerjev nacionalnim kontrolam.

Programska spletna stran je razpoznana, kot osrednje komunikacijsko sredstev, zato je smiselno nadaljevati z nadgrajevanjem in ažuriranjem ter organizacijo manjših tematskih dogodkov, ki bodo med drugimi povečali splošno kvaliteto projektov.

Število prispelih prijav na I. in II. roku potrjuje izjemen interes slovenskih in hrvaških partnerjev za čezmejno sodelovanje.

Evalvacijsko poročilo (pdf)

Kick-off sestanek projekta KRASn`KRŠ

V Promocijsko kongresnem centru Pr’Nanetovh v Matavunu je 6.9.2017 potekal uvodni sestanek projekta KRASn`KRŠ, enega izmed 12 odobrenih projektov v okviru 2. roka Odprtega razpisa Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v obdobju 2014-2020.

Nova različica dokumenta Pogosto zastavljena vprašanja

Prijavitelje obveščamo, da smo objavili novo različico odgovorov na pogosto zastavljena vprašanja, ki vsebuje tudi informiranje in obveščanje.

Novo različico dokumenta Pogosto zastavljena vprašanja najdete tukaj.

NAJAVA DOGODKA OB DNEVU EVROPSKEGA SODELOVANJA 2017!

V okviru Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko čezmejni programi sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska, Slovenija-Avstrija in Slovenija-Hrvaška v duhu slogan letošnjega Dneva evropskega sodelovanja »To go far, go together« organizirajo pohod po Mariborskem Pohorju.

Označite si datum na koledarju in se nam pridružite na našem dogodku v okviru Dneva evropskega sodelovanja 2017, ki bo potekal v soboto, 23. septembra 2017 v Sloveniji.

Dogodek je za udeležence brezplačen. Organizatorji zagotovimo avtobusni prevoz iz programskih območij, hrano in pijačo. Udeleženci pa prinesite ta vikend s seboj dobro voljo! Vabilo, podrobnosti o programu in prijavnica na dogodek bodo na razpolago v kratkem. Za več informacij o EC day obiščite spletno stran www.ecday.eu.

Obvestilo o možnosti dopolnjevanja poročil o napredku projektnih partnerjev

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko obvešča vse slovenske projektne partnerje, ki sodelujejo v programih evropskega teritorialnega sodelovanja in zanje vrši prvostopenjsko kontrolo nacionalna kontrola v okviru SVRK, da je mogoče od 17.07.2017 dalje partnerjevo poročilo o napredku, če zanj še ni bil izdan certifikat, dopolniti.

Pomembno obvestilo za prijavitelje v okviru 3. roka odprtega javnega razpisa programa sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško

Prijavitelje v okviru 3. roka obveščamo, da nova različica sistema eMS (nameščena v sredini junija 2017) vsebuje večjezična polja tudi v delu stroškovni načrt projekta, zato morajo biti dvojezično izpolnjena tudi vsa polja v okviru stroškovnega načrta projekta. Prijavitelji morajo torej v celotnem stroškovnem načrtu izpolniti tudi polje v slovenskem in v hrvaškem jeziku, v angleškem jeziku pa morajo v skladu z že obstoječimi navodili vstaviti znak »-«.

11.5 milijona evrov za projekte predložene v okviru 2. roka v okviru programa sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško

Slovenska Bistrica, Slovenija, 4 julij 2017 – Danes je Organ upravljanja podpisal  s slovenskimi in hrvaškimi Vodilnimi partnerji pogodbe o sofinanciranju iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014–2020. V okviru 2.  roka je potrjenih  12 projektov v skupni vrednosti  11.5 milijona evrov evropskega sofinanciranja, in sicer enajst s področja ohranjanja in trajnostne rabe naravnih in kulturnih virov ter enega s področja zdravega, varnega in dostopnega obmejnega območja. Program je v polnem izvajanju, sodelovanje med državama iz obdobja 2007–2013 pa se krepi in nadgrajuje. Na današnjem srečanju so se zato predstavniki Republike Slovenije in Republike Hrvaške skupaj s programskimi partnerji zavzeli za nadaljnje uspešno povezovanje na obeh straneh meje in za čim več skupnih naložb, ki bodo prispevale k dvigu kakovosti življenja prebivalcev skupnega obmejnega območja. Prav uspešen regionalni in obmejni razvoj je cilj programov evropskega teritorialnega sodelovanja, ki prispevajo  tudi k integracijskem procesu znotraj EU in graditvi evropske identitete.

Program sodelovanja Slovenija–Hrvaška je sicer namenjen razvoju trajnostnega, varnega in živahnega obmejnega območja s spodbujanjem pametnih pristopov k ohranjanju, mobilizaciji in upravljanju naravnih in kulturnih vrednot v korist ljudi, ki živijo in delajo ali obiskujejo območje.

Vizija v tem okviru je »Povezani v zelenem«, ki izpostavlja splošno usmeritev v trajnostni razvoj. Glavni poudarek je na izkoriščanju naravnih in kulturnih vrednot območja za ustvarjanje inovativnih, pametnih in učinkovitih rešitev, ki prispevajo k ohranjanju in izboljšanju kakovosti okolja in njegove raznolike identitete na eni ter aktiviranju socialno-ekonomskih potencialov na drugi strani. Zagotavljanje varnega in živahnega območja je bistvenega pomena za ljudi in bo vzpostavljeno s povečanjem zmogljivosti za institucionalno sodelovanje na vseh ravneh.

Za nekaj več kot 33 milijonov evrov sredstev ESRR lahko kandidirajo upravičenci z obeh strani meje, in sicer Pomurska, Podravska, Savinjska regija, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Primorsko-notranjska in Obalno-kraška statistična regija v Sloveniji ter Primorsko-goranska županija, Istarska, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Međimurska, Karlovačka županija in Mesto Zagreb na Hrvaškem.

Odprti razpis z več roki za predložitev projektnih vlog, v okviru katerega so bile danes podpisane  pogodbe o sofinanciranju je bil objavljen 15. januarja 2016. 2. rok razpisa se je zaključil 14. november 2016, odločitev o odobritvi projektov pa je v maju  2017 sprejel Odbor za spremljanje programa, sestavljen iz predstavnikov obeh sodelujočih držav. Potrdil je 12 projektov v skupni vrednosti 11,5 milijona evrov evropskega sofinanciranja, in sicer enajst s področja ohranjanja in trajnostne rabe naravnih in kulturnih virov ter enega s področja zdravega, varnega in dostopnega obmejnega območja:

 • v okviru vsebinskega področja, ki se nanaša na ohranjanje in trajnostno rabo naravnih in kulturnih virov so to projekti:
  • Riviera4Seasons2
  • CLAUSTRA+
  • ECooL-Tour
  • LIKE
  • Prebujanje / Buđenje
  • ZELENO ŽELIMO
  • ŽIVA COPRNIJA
  • MISTERION
  • KRASn’KRŠ
  • ČIGRA
  • Uživam tradicijo
 • na področju zdravega, varnega in dostopnega obmejnega območja pa projekt
  • +Health

Podrobnejši podatki o odobrenih projektih so vam na voljo na spletni strani programa www.si-hr.eu

Od skupno 33 milijonov evrov razpoložljivih evropskih sredstev je tako do sedaj skupno vezanih 16,1 mio EUR ESRR sredstev oz .skoraj polovica  vseh razpoložljivih sredstev javnega razpisa. Tretji  rok javnega razpisa za oddajo projektov se zaključi 27. septembra 2017, Odbor za spremljanje programa pa bo predvidoma v aprilu 2018 odločal o izboru projektov. Četrti rok bo predvidoma razpisan v drugi polovici leta 2018.

Organ upravljanja in Skupni sekretariat izražata zadovoljstvo ob podpisu pogodb in nad dosedanjim odzivom v okviru odprtega javnega razpisa, ki omogoča sprotno vlaganje projektov, in uporabo e-kohezije, kar je bistveno skrajšalo roke od vložitve projekta do podpisa pogodbe, in sicer na manj kot 7 mesecev. Spodbudno je tudi, da se je v novem obdobju še povečala teža prispevkov projektov k skupnim programskim rezultatom, čezmejni naravnanosti in trajnostnemu učinku.

 

Izvedeni delavnici za prijavitelje v okviru 3. roka za oddajo projektnih predlogov

V okviru 3. roka Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020 sta bili izvedeni dve delavnici, namenjeni potencialnim prijaviteljem v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov.

Sprememba javnega razpisa in nova verzija 3. dela priročnika

Obveščamo vas, da smo objavili spremembo javnega razpisa za predložitev projektov in novo verzijo 3. dela priročnika o izvajanju projektov za upravičence.

Sprememba javnega razpisa za predložitev projektov je objavljena na spletni strani programa v rubriki JAVNI RAZPIS,  kjer je na voljo tudi nova verzija 3. dela priročnika o izvajanju projektov za upravičence.  Sprememba javnega razpisa bo v petek, 9.6.2017 objavljena tudi v Uradnem listu RS.