Obvestilo o možnosti dopolnjevanja poročil o napredku projektnih partnerjev

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko obvešča vse slovenske projektne partnerje, ki sodelujejo v programih evropskega teritorialnega sodelovanja in zanje vrši prvostopenjsko kontrolo nacionalna kontrola v okviru SVRK, da je mogoče od 17.07.2017 dalje partnerjevo poročilo o napredku, če zanj še ni bil izdan certifikat, dopolniti.

Pomembno obvestilo za prijavitelje v okviru 3. roka odprtega javnega razpisa programa sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško

Prijavitelje v okviru 3. roka obveščamo, da nova različica sistema eMS (nameščena v sredini junija 2017) vsebuje večjezična polja tudi v delu stroškovni načrt projekta, zato morajo biti dvojezično izpolnjena tudi vsa polja v okviru stroškovnega načrta projekta. Prijavitelji morajo torej v celotnem stroškovnem načrtu izpolniti tudi polje v slovenskem in v hrvaškem jeziku, v angleškem jeziku pa morajo v skladu z že obstoječimi navodili vstaviti znak »-«.

11.5 milijona evrov za projekte predložene v okviru 2. roka v okviru programa sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško

Slovenska Bistrica, Slovenija, 4 julij 2017 – Danes je Organ upravljanja podpisal  s slovenskimi in hrvaškimi Vodilnimi partnerji pogodbe o sofinanciranju iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014–2020. V okviru 2.  roka je potrjenih  12 projektov v skupni vrednosti  11.5 milijona evrov evropskega sofinanciranja, in sicer enajst s področja ohranjanja in trajnostne rabe naravnih in kulturnih virov ter enega s področja zdravega, varnega in dostopnega obmejnega območja. Program je v polnem izvajanju, sodelovanje med državama iz obdobja 2007–2013 pa se krepi in nadgrajuje. Na današnjem srečanju so se zato predstavniki Republike Slovenije in Republike Hrvaške skupaj s programskimi partnerji zavzeli za nadaljnje uspešno povezovanje na obeh straneh meje in za čim več skupnih naložb, ki bodo prispevale k dvigu kakovosti življenja prebivalcev skupnega obmejnega območja. Prav uspešen regionalni in obmejni razvoj je cilj programov evropskega teritorialnega sodelovanja, ki prispevajo  tudi k integracijskem procesu znotraj EU in graditvi evropske identitete.

Program sodelovanja Slovenija–Hrvaška je sicer namenjen razvoju trajnostnega, varnega in živahnega obmejnega območja s spodbujanjem pametnih pristopov k ohranjanju, mobilizaciji in upravljanju naravnih in kulturnih vrednot v korist ljudi, ki živijo in delajo ali obiskujejo območje.

Vizija v tem okviru je »Povezani v zelenem«, ki izpostavlja splošno usmeritev v trajnostni razvoj. Glavni poudarek je na izkoriščanju naravnih in kulturnih vrednot območja za ustvarjanje inovativnih, pametnih in učinkovitih rešitev, ki prispevajo k ohranjanju in izboljšanju kakovosti okolja in njegove raznolike identitete na eni ter aktiviranju socialno-ekonomskih potencialov na drugi strani. Zagotavljanje varnega in živahnega območja je bistvenega pomena za ljudi in bo vzpostavljeno s povečanjem zmogljivosti za institucionalno sodelovanje na vseh ravneh.

Za nekaj več kot 33 milijonov evrov sredstev ESRR lahko kandidirajo upravičenci z obeh strani meje, in sicer Pomurska, Podravska, Savinjska regija, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Primorsko-notranjska in Obalno-kraška statistična regija v Sloveniji ter Primorsko-goranska županija, Istarska, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Međimurska, Karlovačka županija in Mesto Zagreb na Hrvaškem.

Odprti razpis z več roki za predložitev projektnih vlog, v okviru katerega so bile danes podpisane  pogodbe o sofinanciranju je bil objavljen 15. januarja 2016. 2. rok razpisa se je zaključil 14. november 2016, odločitev o odobritvi projektov pa je v maju  2017 sprejel Odbor za spremljanje programa, sestavljen iz predstavnikov obeh sodelujočih držav. Potrdil je 12 projektov v skupni vrednosti 11,5 milijona evrov evropskega sofinanciranja, in sicer enajst s področja ohranjanja in trajnostne rabe naravnih in kulturnih virov ter enega s področja zdravega, varnega in dostopnega obmejnega območja:

 • v okviru vsebinskega področja, ki se nanaša na ohranjanje in trajnostno rabo naravnih in kulturnih virov so to projekti:
  • Riviera4Seasons2
  • CLAUSTRA+
  • ECooL-Tour
  • LIKE
  • Prebujanje / Buđenje
  • ZELENO ŽELIMO
  • ŽIVA COPRNIJA
  • MISTERION
  • KRASn’KRŠ
  • ČIGRA
  • Uživam tradicijo
 • na področju zdravega, varnega in dostopnega obmejnega območja pa projekt
  • +Health

Podrobnejši podatki o odobrenih projektih so vam na voljo na spletni strani programa www.si-hr.eu

Od skupno 33 milijonov evrov razpoložljivih evropskih sredstev je tako do sedaj skupno vezanih 16,1 mio EUR ESRR sredstev oz .skoraj polovica  vseh razpoložljivih sredstev javnega razpisa. Tretji  rok javnega razpisa za oddajo projektov se zaključi 27. septembra 2017, Odbor za spremljanje programa pa bo predvidoma v aprilu 2018 odločal o izboru projektov. Četrti rok bo predvidoma razpisan v drugi polovici leta 2018.

Organ upravljanja in Skupni sekretariat izražata zadovoljstvo ob podpisu pogodb in nad dosedanjim odzivom v okviru odprtega javnega razpisa, ki omogoča sprotno vlaganje projektov, in uporabo e-kohezije, kar je bistveno skrajšalo roke od vložitve projekta do podpisa pogodbe, in sicer na manj kot 7 mesecev. Spodbudno je tudi, da se je v novem obdobju še povečala teža prispevkov projektov k skupnim programskim rezultatom, čezmejni naravnanosti in trajnostnemu učinku.

 

Sprememba javnega razpisa in nova verzija 3. dela priročnika

Obveščamo vas, da smo objavili spremembo javnega razpisa za predložitev projektov in novo verzijo 3. dela priročnika o izvajanju projektov za upravičence.

Sprememba javnega razpisa za predložitev projektov je objavljena na spletni strani programa v rubriki JAVNI RAZPIS,  kjer je na voljo tudi nova verzija 3. dela priročnika o izvajanju projektov za upravičence.  Sprememba javnega razpisa bo v petek, 9.6.2017 objavljena tudi v Uradnem listu RS.

Ponovno vabljeni na informativni delavnici za 3. rok!

Ponovno vas vljudno vabimo na informativni delavnici za 3. rok Odprtega javnega razpisa Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020. Kot je bilo že objavljeno bo tretji rok za predložitev vlog zaključen 27. septembra 2017 ob 12.00 uri, ker pa bo poletni čas hitro minil smo se odločili da obe informativni delavnici za potencialne prijavitelje organiziramo že v mesecu juniju. Glede na izkušnje 1. in 2. roka odprtega javnega razpisa bosta delavnici osredotočeni predvsem na to, kako pripraviti kakovosten projekt in kako se izogniti najpogostejšim napakam s praktičnim prikazom v sistemu eMS.

Rok za prijavo na prvo delavnico, ki bo potekala 13.6.2017 v Postojni, se izteče jutri, sicer pa lahko več o delavnicah in o prijavi najdete tukaj.

Pomen čezsektorskega sodelovanja za razvoj (brez)mejnih regij

Regijsko stičišče NVO Primorsko-notranjske regije Boreo, Iskra – Stičišče NVO Istre in Krasa in Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva vas vabita na srečanje

 

Pomen čezsektorskega sodelovanja za razvoj (brez)mejnih regij

ki bo v Puli, v družabnem prostoru Socialnega centra Rojc (Gajeva 3),

v sredo, 14.6.2017, ob 10.00.

 

Na srečanju bodo predstavljene dobre prakse čezsektorskega sodelovanja na programu Interreg SI-HR in možnosti sodelovanja na čezmejnih programih.

PROGRAM:

10.00–10.30   Registracija udeležencev / Registracija sudionika
10.30–10.35   Uvod in predstavitev dneva / Uvod i prezentacija dana
10.35–11.00   Predstavitev programa INTERREG SI-HR / Prezentacija INTERREG SI-HR
11.00–12.00   Primeri dobrih praks in vprašanja / Primjeri dobre prakse i pitanja
12.00–12.30   Odmor / Pauza
12.30–13.00   Predstavitev skupine za iskanje partnerstev z NVO / Prezentacija grupe za traženje partnerstva s NVO
13.00–14.30   Mreženje / Umrežavanje

PRIJAVE:

Za udeležence iz Slovenije organizirajo brezplačen avtobusni prevoz iz Postojne in Kopra. Prijave na dogodek in za avtobus sprejemajo najkasneje do ponedeljka, 12. junija, preko spletnega obrazca.

Informativni delavnici za prijavitelje

Skupni sekretariat programa Slovenija – Hrvaška bo organiziral informativne delavnice za prijavitelje, ki bodo pokrivale naslednje teme:

 • predstavitev odprtega javnega razpisa ter razpisne dokumentacije,
 • upravičenost izdatkov,
 • elektronski sistem za spremljanje – eMS,
 • najpogostejše napake in kako pripraviti dober projekt.

Prva informativna delavnica bo potekala 13.06.2017 v Postojni. Prijave so možne tukaj.

Vabilo na delavnico - Postojna

 

Druga informativna delavnica bo potekala 20.06.2017 v Mariji Bistrici. Prijave so možne tukaj.

Vabilo na delavnico - Marija Bistrica

 

Število mest na obeh delavnicah je omejeno! Ista oseba se lahko prijavi le na eno delavnico. Za sodelovanje na delavnici se lahko prijavita največ dve osebi iz iste organizacije. Obe delavnici bosta imeli enako vsebino in bosta izvedeni na način, da se lahko delavnic udeležijo prijavitelji iz obeh držav, zagotovljeno bo simultano tolmačenje.

V pričakovanju vašega obiska vas lepo pozdravljamo.

Skupni Sekretariat Slovenija – Hrvaška