»Dan evropskega sodelovanja z mladimi – Doživetje skrivnosti voda«

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020 v sodelovanju s programskim partnerjem Ministrstvom za regionalni razvoj in sklade EU republike Hrvaške in projektom MISTERION, ki je bil sofinanciran v programskem obdobju 2014-2020, izvedel dogodek…

VABILO NA DOGODEK 8. SEPTEMBRA 2022 “DAN EVROPSKEGA SODELOVANJA Z MLADIMI – DOŽIVETJE SKRIVNOSTI VODA” V KAMANJU IN SEMIČU

V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020 že enajsto leto zapored organiziramo Dan evropskega sodelovanja, s čimer želimo promovirati program in sofinancirane projekte. Ob priložnosti Dneva evropskega sodelovanja 2022 vas vabimo, da se nam v četrtek, 8. septembra 2022 pridružite na našem dogodku z naslovom »Dan evropskega sodelovanja z mladimi – Doživetje skrivnosti voda«…

Interreg Program Slovenija – Hrvaška potrjen

Obveščamo vas, da je Evropska komisija potrdila Interreg Program Slovenija – Hrvaška 2021-2027 z izvedbenim sklepom z dne 11.8.2022. Program opredeljuje…

Javni posvet CPVO v okviru priprave Interreg programa 2021-2027

V okviru priprave novega programa Interreg Slovenija – Hrvaška 2021–2027 se izvaja celovita presoja vplivov na okolje (CPVO), ki opredeljuje potencialne negativne vplive programa na okolje. Osnutek okoljskega poročila je…

Odobreni projekti v okviru 4. roka javnega razpisa Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020

Člani Odbora za spremljanje (OzS) so na 12. seji, ki je potekala 20.4.2022, odobrili projekte predložene v okviru 4. roka Javnega razpisa Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020…

Novi Interreg program SI-HR 2021-2027 oddan Evropski komisiji

Pri pripravi programa Interreg Slovenija – Hrvaška 2021-2027 je bil dosežen pomemben mejnik. Delovna skupina za programiranje je v zadnjem tednu marca 2022 potrdila končni osnutek Interreg Programa (IP) Slovenija – Hrvaška (SI-HR) za programsko obdobje 2021-2027.

Dobra zgodba Občine Grosuplje, projekta VEZI NARAVE – Žabja hiša

V tokratni številki Vizije kohezije je kot primer Dobre zgodbe Občine Grosuplje predstavljena investicijska aktivnost, Center ohranjanja narave Žabja hiša, projekta VEZI NARAVE, ki je sofinanciran iz Programa sodelovanja Interreg Slovenija – Hrvaška 2014-2020.

Še en teden do zaključka javnega posveta – podajte svoje mnenje!

V procesu priprave Interreg programa je skupina strokovnjakov doslej pripravila Teritorialno in socio-ekonomsko analizo in Strateške tematske usmeritve za program. Januarja 2022 je bil na podlagi teh izhodišč pripravljen Osnutek Interreg programa Slovenija – Hrvaška 2021-2027 in Metodološki dokument. Vse zainteresirane deležnike in državljane vabimo, da izrazijo svoja mnenja in pripombe, ki bodo izboljšale končno različico čezmejnega programa…

SODELUJTE PRI PREDSTAVITVI NOVEGA INTERREG PROGRAMA SLOVENIJA – HRVAŠKA 2021-2027!

Udeležite se spletnih delavnic, ki bosta potekali:
– v torek, 15. 2. 2022 od 9.00 do 11.00 v slovenskem jeziku,
– v sredo, 16. 2. 2022 od 9.00 do 11.00 v hrvaškem jeziku.

Javni posvet v okviru priprave Interreg programa 2021-2027

V procesu priprave Interreg programa je skupina strokovnjakov doslej pripravila Teritorialno in socio-ekonomsko analizo in Strateške tematske usmeritve za program. Januarja 2022 je bil na podlagi teh izhodišč pripravljen Osnutek Interreg programa Slovenija – Hrvaška 2021-2027 in Metodološki dokument. Vse zainteresirane deležnike in državljane vabimo, da izrazijo svoja mnenja in pripombe, ki bodo izboljšale končno različico čezmejnega programa…