Dnevi regionalnega razvoja in EU skladov

V organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije iz Hrvaške je od 5. do 7. oktobra v Šibeniku potekala konferenca z naslovom „Dnevi regionalnega razvoja in EU skladov“. Konferenca je bila organizirana z namenom, da bi številni predstavniki ministrstev, regij, občin, mest, regionalni koordinatorji in predstavniki ostalih institucij pomembnih za ragionalni razvoj dobili pomembne informacije o možnostih financiranja iz EU skladov, izmenjali izkušnje, se povezali in okrepili sodelovanje na lokalni, regionalni in nacionalni ravni z namenom implementacije čim večjega števila projektov.

V treh dneh se je konference udeležilo več kot 2.000 sodelujočih, ki so sodelovali na številnih predstavitvah, delavnicah, predavanjih, podpisu sporazuma o sodelovanju z regionalnimi koordinatorji, sejmu EU priložnosti, Dnevu evropskega teritorialnega sodelovanja, na predstavitvah uspešnih EU projektov in predstavitvi oznake hrvaškega otočnega proizvoda.

Konference sta se udeležila tudi predstavnika Skupnega sekretariata programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška in sicer v okviru delavnice Evropsko teritorialno sodelovanje – priložnosti in izzivi, kjer sta predstavila PS Slovenija-Hrvaška in odgovarjala na vprašanja udeležencev.