Projekt Demenca aCROsSLO

SPORAZUM O SODELOVANJU V ČEZMEJNIH SKUPINAH

 

Izola, 25. oktobra 2017 – V okviru čezmejnega projekta Izboljšanje kakovosti življenja oseb z demenco na čezmenjem območju – Demenca aCROsSLO, v katerem sodelujejo domovi upokojencev iz Izole, Kopra in Umaga, občina Umag, Hrvaško združenje za Alzheimerjevo bolezen in Nacionalni inštitut za javno zdravje, so danes podpisali sporazum o sodelovanju in ustanovitvi čezmejnih delovnih skupin.

Namen ustanovitve čezmejnih delovnih skupin je izmenjava izkušenj, povezovanje in razvijanje dejavnosti ter aktivnosti, ki bodo prispevale k izboljšanju kakovosti življenja oseb z demenco na čezmejnem območju slovenske in hrvaške Istre, pa tudi širše. Projekt Demenca aCROsSLO, ki je sofinanciran s sredstvi Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v finančni perspektivi 2014–2020, traja od oktobra 2016 do marca 2018.

Člani čezmejnih skupin bodo delovali na področju socialnega varstva oseb z demenco s ciljem izboljšanja kvalitete življenja oseb z demenco in njihovih družin. Povezovali se bodo v delovnih skupinah na dveh interesnih področjih in krepili medsebojno sodelovanje z rednimi delovnimi srečanji tudi po zaključku projekta. K stalnemu ali občasnemu sodelovanju pa bodo povabljene ustanove, službe in nevladne organizacije, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko demence.