Izboljšali smo kakovost življenja oseb z demenco na čezmejnem območju

V projektu Demenca aCROsSLO, ki je trajal od oktobra 2016 do marca 2018, smo s ciljno usmerjenimi aktivnostmi izboljšali kakovost življenja oseb z demenco na čezmejnem območju Slovenije in Hrvaške, dolgoročni učinki projekta pa bodo občutni pri dojemanju in spopadanju z demenco na nacionalni ravni obeh držav. V projektu so sodelovali Dom upokojencev Izola – Casa del pensionato Isola, Obalni dom upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria, Nacionalni inštitut za javno zdravje in pridruženi partner Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na slovenski strani ter hrvaški partnerji projekta – Dom za starejše in nemočne osebe ”Atilio Gamboc” Umag, Občina Umag – Città di Umago in Hrvaško združenje za Alzheimerjevo bolezen (HUAB).

Demenca predstavlja vedno večji zdravstveni, socialni in ekonomski problem, kar je opozorila tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Po ocenah je na Hrvaškem  okoli 90.000, v Sloveniji pa preko 32.000 oseb obolelih za demenco. To število bo še naraščalo, saj sta obe populaciji med najstarejšimi v Evropi.

Ker način izvajanja socialno-varstvenih storitev ni prilagojen potrebam osebam z demenco, smo si zastavili pomemben cilj – izboljšati kakovost življenja oseb z demenco na čezmejnem območju. Za doseganje le-tega smo vzpostavili trajne čezmejne strukture za dolgoročno sodelovanje, izboljšali nivo znanj in kompetenc oseb, ki vplivajo na kakovost življenja oseb z demenco ter pomembno prispevali k destigmatizaciji in zmanjšanju tveganja za socialno izključenost oseb z demenco.

  • V okviru projekta je 336 oseb, ki skrbijo za osebe z demenco, prejelo dodatna usposabljanja in s tem boljše kompetence za delo. Usposabljanje je predstavljalo temelj za prehod iz medicinskega na psihosocialni način oskrbe oseb z demenco.
  • Uvedli smo pomoč na domu na področju Umaga, ki jo tekom projekta brezplačno koristilo 70 oseb. Pri tem smo na novo usposobili 37 oseb, ki pomoč na domu izvajajo.
  • V Kopru in Umagu smo z novo tehnologijo, ki omogoča elektronski način vodenja evidence, zmanjša birokratske postopke in povečuje učinkovitost, optimizirali storitev pomoči na domu.
  • Vzpostavili smo čezmejne skupine, ki bodo tudi po zaključku projekta spremljale področje skrbi za osebe z demenco na področju Slovenije in Hrvaške.

Pomemben izdelek, ki je nastal v okviru projekta, so Priporočila za optimizacijo in načrtovanje domov za ljudi z demenco (http://demenca.eu/wp-content/uploads/2018/03/Preporuke-SLO-web.pdf). Oblikovanje primernega bivalnega okolja za ljudi z demenco temelji na spoznanju, da te osebe niso tam izključno zaradi zdravljenja, ampak da jim v okviru njihovih kognitivnih sposobnosti omogočimo dostojno življenje. Dokument, ki je nastal s tesnim sodelovanjem različnih strokovnjakov bo pomembno prispeval k oblikovanju domov v prihodnosti tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem.

Poleg priporočil so nastala tudi druga gradiva, in sicer delovni zvezek za pomoč pri oskrbi ljudi z demenco (http://demenca.eu/wp-content/uploads/2017/10/delovni-zvezek-demenca_final.pdf), navodila za prepoznavanje znakov demence (http://demenca.eu/wp-content/uploads/2018/02/Navodila-za-prepoznavanje-znakov-demence.pdf), zloženka z osnovnimi informacijami (http://demenca.eu/wp-content/uploads/2017/08/Letak-aCROsSLO-SLO-Final-v3.2-prepress.pdf) in drugi. Iz projekta izhajajoči izdelki so v pomoč tako širši kot tudi strokovni javnosti. Seznanjajo o vzrokih demence, načinih, s katerimi jo prepoznamo in diagnosticiramo ter nudijo konkretne predloge, kako se z njo spopadati v vsakdanjem življenju.

Zastavljene cilje smo uresničili. Glavni rezultati projekta so usposobljeno osebje, vzpostavljeno sodelovanje institucij v okviru čezmejnih delovnih skupin, izboljšane kompetence načrtovalcev, ki imajo vpliv na oblikovanje življenjskega okolja oseb z demenco, uvedena IKT pomoč pri izvajanju storitve pomoči na domu na področju Kopra in Umaga, na novo uvedena pomoč na domu v občini Umag ter zmanjšana stigmatizacija demence. Koristi projekta imajo osebe z demenco ter njihovi svojci, pa tudi vsi strokovni profili, ki so bili vključeni v usposabljanja in institucije, ki sodelujejo v čezmejnih delovnih skupinah.

Ker lahko skupaj še naprej pomembno prispevamo k destigmatizaciji in ozaveščanju vas vabimo, da obiskujete spletno stran www.demenca.eu, kjer je objavljenih več koristnih informacij in elektronskih gradiv.