Walk, Art & Wine in Učka & Veprinac

Učka in Veprinac postajata 1. Maja kraj na katerem se združujejo aktiven počitek, rekreacija in bivanje v čudoviti naravi s tradicionalnim praznovanjem Praznika dela ob ponudbi  avtohtonih proizvodov in kulturnega programa. Walk, Art & Wine in Učka & Veprinac je del že tradicionalnih dogodkov katere  Opatija vključuje v program čezmejnega sodelovanja v okviru projekta RIVIERA4SEASONS2, ki je sofinanciran iz programa INTERREG V-A SLOVENIJA – HRVAŠKA, katerega cilj je promocija kulturne in naravne dediščine v okviru turistične ponudbe.

Za več informacij www.visitOpatija.com