V okviru projekta Uživam tradicijo odprta prva šolska turistična agencija v Sloveniji

BIC Ljubljana je v svojih prostorih Centra kulinarike in turizma KULT316 na Prušnikovi ulici 74 v Ljubljani v ponedeljek, 7. 5. 2018, odprl prvo šolsko turistično agencijo v Sloveniji. S tem je v okviru projekta Uživam tradicijo (program sodelovanja Interreg V-A Sl-HR) vzpostavljen model delovanja šolske turistične agencije v Sloveniji.  Agencija bo dijakom in študentom omogočala realno učno okolje in spoznavanje najnovejših trendov, znanj ter oblikovanje turističnih produktov, vključno s področji kulinarike, kulturne in naravne dediščine itd. Vse to pa so tudi glavne vsebine projekta Uživam tradicijo s končnim ciljem vzpostavitve kulinarične transverzale od Panonije do Jadrana. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič je na otvoritvi agencije med drugim omenila, da »BIC Ljubljana že sedaj deluje zelo povezovalno med gospodarstvom in izobraževanjem, zato MIZŠ ni oklevalo, ko je bilo potrebno dejavnost BIC Ljubljana nadgraditi še s šolsko turistično agencijo. Namreč, vključevanje dodatnih ur praktičnega dela in izobraževanja na terenu, v realnem delovnem okolju, omogoča lažje in hitrejše zaposlovanje mladih«.