Odobreni projekti v okviru 3. roka javnega razpisa Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška

V okviru 6. zasedanja Odbora za spremljanje (OzS), ki je potekalo 13. in 14. junija 2018 v Puli, so člani OzS odobrili projekte predložene v okviru 3. roka Javnega razpisa za predložitev vlog.

V okviru tretjega roka Javnega razpisa je bilo oddanih 88 projektnih vlog. Na dvodnevnem zasedanju v Puli, so člani OzS razpravljali o 63-ih administrativno ustreznih in upravičenih projektnih predlogih. Na zasedanju je bilo odobrenih 17 projektnih predlogov, nadaljnjih 7 projektnih predlogov je bilo odloženih, 39 projektnih predlogov pa je bilo zavrnjenih.

Z vodilnimi partnerji odobrenih projektov bodo v prihodnjih mesecih sklenjene pogodbe o sofinanciranju z ESRR sredstvi.

V okviru prednostne osi 2 je bilo odobrenih 12 projektov v skupni vrednosti 13.657.740 EUR ESRR, in sicer:

 • RIDE&BIKE II
 • INSPIRACIJA
 • MITSKI PARK
 • Carnivora Dinarica
 • kulTura
 • Prehistory Adventure
 • NATURE&WILDLIFE
 • MINE TOUR
 • In cultura veritas
 • LIVING CASTLES
 • Kaštelir
 • VEZI NARAVE

V okviru prednostne osi 3 je bilo odobrenih 5 projektov v vrednosti 3.380.873 EUR ESRR, in sicer:

 • EMERGENCY EuroRegion
 • CrossCare
 • 2SoKroG
 • HITRO
 • ENRAS

Skupaj bo tako v programu v okviru prvega, drugega in tretjega roka Javnega razpisa vezanih ca. 33,1 mio EUR ESRR sredstev, kar pomeni ca. 100 % vseh razpoložljivih programskih sredstev v okviru Javnega razpisa.

Sklepe Odbora za spremljanje si lahko pogledate tukaj.

Razpoložjiva ESRR sredstva in deleži vezanih sredstev po prednostnih oseh