Novinarska konferenca ob začetku izvajanja čezmejnega projekta RIDE&BIKE II

 

 

 

V torek, 23.10.2018., ob 10, na Gradu Sevnica potekala je novinarska konferenca ob začektu izvajanja čezmejnega projekta Interpretacija naravne in kulturne dediščine za aktivne oddih akronima RIDE&BIKE II.

Predstavitve dogodka so se poleg novinarjev udeležili tudi predstavniki klubov, društev in zainteresirani posamezniki tako s Hrvaške kot Slovenije, ki bodo tako ali drugače vključeni ali pa deležni učinkov projekta.

Čezmejni projekt RIDE&BIKE II, ki je v deležu 85 % podprt s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj oziroma preko javnega razpisa Interreg Slovenija-Hrvaška 2014.-2020., se je uradno pričel 1.9.2018 in se bo izvajal 30 mesecev do 28.2.2021.

Celotna vrednost projekta znaša 875.472,55 EUR, od česar znašajo sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj 744.151,66 EUR.

V projektu sodeluje šest (6) partnerjev, trije partnerji s hrvaške strani in trije s slovenske, in sicer sledeči:

  • Zagorska razvojna agencija (vodilni partner projekta),
  • Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije,
  • Turistička zajednica »Savsko-sutlanska dolina i brigi«,
  • Razvojna agencija Kozjansko,
  • Razvojna agencija Sotla in
  • Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.

Projektni partnerji delujejo regionalno in skozi projektne aktivnosti ustvarjajo večjo čezmejno turistično destinacijo. Glavni cilj projekta je razvoj posebnih turističnih produktov in izdelkov, namenjenih kolesarjem, pohodnikom in konjenikom, ki temeljijo na razlagi naravne in kulturne dediščine z vzpostavitvijo sistematičnega upravljanja razvoja trajnostnega aktivnega turizma. Inovativnost projekta pa se kaže v izboljšanju in uresničevanju skupnih čezmejnih ciljev.