ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA DETOX

 

 

25.10.2018 je v viniški tradicionalni hiši potekala zaključna konferenca projekta DETOX SL HR 98 „Podeželsko razstrupljanje s spoznavanjem zakladov kulturne dediščine“. Projekt se je zadnjih 25 mesecev odvijal v sklopu Programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška na območju Občine Vinica, sosednje Občine Donja Voća ter na področju partnerskih občin v Sloveniji – Občini Lenart, Sveta Ana in Sveti Andraž v Slov. Goricah. V projektu so sodelovali tudi Fakulteta za elektrotehniko, računalništvi in informatiko iz Maribora, Gradski muzej Varaždin ter pridružena partnerja Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Turistička zajednica Varaždinske županije. Projekt je financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Skupna vrednost projekta znaša 908.448,50 EUR, pri čemer znaša odobrena vrednost subvencije 772.181,21 EUR.

Cilj tega dragocenega projekta je aktivno ohranjanje kulturne in etnološke dediščine našega podeželskega območja ter vključitev le-te v čezmejni turistični produkt. S tem namenom so partnerji v času trajanja projekta izvedli številne aktivnosti, ki so doprinesle k ohranjanju in promociji kulturne in etnološke dediščine. Izvedenih je bilo več kot 42 eno in več dnevnih dogodkov, ki jih je skupno obiskalo več kot sprva načrtovanih 4.000 udeležencev ter obnovljenih 6 zavarovanih objektov kulturne dediščine: Spominska hiša z zbirko Rudolfa Maistra, viniška tradicionalna hiša, Hrgova domačija, tradicionalna domačija v Gornji Voći s 3D doživljajsko etno sobo, ter Kaplova in Grafonževa domačija.

Na projektnih aktivnostih so poleg partnerjev sodelovali tudi različna društva iz partnerskih občin. Medsebojni obiski pa so prerasli v pravo sodelovanje in prijateljstvo. Tako lahko rečemo, da kljub temu, da je projekt DETOX pri koncu, se nadaljuje sodelovanje gasilskih društev, vinogradnikov, kulturno-umetniških društev, društev upokojencev itd. Njihovo sodelovanje pa bo zagotovo rezultiralo v novih skupnih projektih.

Zaključna konferenca se je pričela s pozdravnim nagovorom gostitelja dogodka, župana Občine Vinica ter župana Občine Lenart mag. Janeza Krambergerja, kot predstavnika vodilnega partnerja. Povzetek aktivnosti je za celotno projektno območje podala mag. Sara Berglez Zajec, predstavnica svetovalnega podjetja Profuturus d.o.o. iz Maribora. V nadaljevanju konference so predstavniki projektnih partnerjev predstavili rezultate projekta in dosežene ciljne skupine. Prisotne pa je pozdravila tudi ga. Mateja Topolovec Malarić, skrbnica projekta iz Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske ter jim čestitala za dosežene rezultate. Konferenca se je zaključila s kulturnim programom v katerem so sodelovali učenci Osnovne šole ter Doroteja Žmegač s pesmijo „Kamen vinički“ viniškega pesnika Ivana Beka.