Slovenski in hrvaški partnerji skupaj zmanjšujejo poplavno ogroženost!


Ljubljana,  15. februar 2019 – Slovenija s sosednjo Hrvaško uresničuje številne uspešne čezmejne projekte, med katerimi so tudi strateški projekti FRISCO, ki skupaj na obeh straneh meje izvajajo aktivnosti zmanjševanja poplavne ogroženosti na porečjih obmejnih rek.

V duhu dobrega sodelovanja in zavedanja, da je poplavno varnost mogoče doseči le s skupnimi in istočasnimi ukrepi na obeh straneh obmejnih rek, je bila v petek, 15.2.2019 na  Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko podpisana pogodba za že četrti in hkrati zadnji strateški projekt v okviru  Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška.

Pogodba za projekt FRISCO 2.3 v okviru katerega se bodo izvajale skupne aktivnosti obvladovanja poplavne ogroženosti na območju Drave in Kolpe v vrednosti  2.593.585,45 EUR ESRR je bila podpisana s Hrvatskimi vodami, ki v projektu nastopajo v vlogi vodilnega partnerja. V okviru projekta pa kot projektni partner s slovenske strani sodeluje Direkcija za vode Republike Slovenije.

Čezmejno sodelovanje s skupnimi ukrepi je izrednega pomena na področju reševanja poplavne ogroženosti obmejnih območij, saj lahko le s skupnimi pristopi zagotavljamo učinkovite rešitve. V projektih FRISCO se odražajo skupni interesi obeh držav in rešuje poplavna ogroženost, ki ne pozna meja, kar pomeni, da je brez sodelovanja ni mogoče rešiti.

Na programu Slovenija-Hrvaška je tako dodeljenih 100% razpoložljivih sredstev, kar program uvršča med najuspešnejše programe na ravni EU.