Vloga socialne aktivacije na čezmejnem območju Slovenija – Hrvaška za krepitev partnerstva in izboljšanje institucionalnih zmogljivosti

 

 

Strokovno srečanje
(»Peer-review«)

 

V okviru projekta 2SoKroG je bil organiziran ciklus strokovnih srečanj o vlogi socialne aktivacije na čezmejnem območju v Ormožu (6. decembra 2018) in Čakovcu (12. februarja 2019).

Cilj socialne aktivacije je pomagati dolgotrajno brezposelnim in prejemnikom DSP, ki imajo kompleksne težave, da se (ponovno) aktivno vključijo v družbo, če je le mogoče tudi v zaposlitev, tako postanejo bolj motivirani za življenjske spremembe in izboljšajo psihosocialno zdravje. Za izboljšanje in nadgradnjo javnih storitev z modelom socialne aktivacije pa je ključno zagotoviti dvig institucionalnih zmogljivosti javnih institucij (Centri za socialno delo, Uradi za delo), razvoj kompetenc in ustrezna usposobljenost javnih uslužbencev, s pomočjo katerih se bodo ranljive ciljne skupine uspešnejše vključile na trg dela (socialno podjetništvo, NVO, lokalna skupnost).

Dogodek je bil namenjen Centrom za socialno delo, Uradom za delo, resornim ministrstvom (MDDSZ, MGRT in MDOMSP), tematskim ekspertom, institucijam neformalnega izobraževanja, socialnim podjetjem in lokalnim skupnostim.

Z namenom osveščanja, izobraževanja, spodbujanja in razprave o vlogi socialne aktivacije so bile predstavljene najnovejše ugotovitve, trendi, smernice, primeri dobrih praks v okviru strokovne razprave, ki bodo nadalje podlaga projektu za krepitev partnerstva javnih organov in izboljšanje institucionalnih zmogljivosti z modelom socialne aktivacije 2SoKroG.

 • Strokovno srečanje v Ormožu: Alojz Sok, župan občine Ormož je z uvodnim nagovorom slovesno odprl strokovno srečanje v Ormožu.

V strokovni panelni razpravi so sodelovali strokovnjaki iz različnih področij:

 1. Dolores Kores, evropska koordinatorka za razvoj socialnega podjetništva pri EPIC
 2. Zinka Kolarič, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za družbene vede
 3. Sanja Belec, Zavod RS za zaposlovanje
 4. Alenka Bilić, ravnateljica, Centar za socijalnu skrb Čakovec
 5. mag. Olga Bezenšek Lalić, v.d. direktorice, Center za socialno delo Celje
 6. Marina Kodba, Hrvatski zavod za zapošljavanje, PU Čakovec
 7. Marinka Vovk, direktorica CPU d.o.o., so.p.
 • Strokovno srečanje v Čakovcu: Župan Međimurske županije Matija Posavec je odprl strokovno srečanje z uvodnim nagovorom.

Strokovni panel so sestavljali strokovnjaki iz različnih področij:

 1. Vlatka Vincetić, Gradsko društvo Crveni križ Čakovec
 2. Tatjana Katkić Stanić, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH
 3. Jana Lovšin in Tadeja Juvan, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS
 4. Alenka Bilić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Čakovec
 5. Marina Kodba, Hrvatski zavod za zapošljavanje, PU Čakovec
 6. Marinka Vovk, CPU SO.P., socialno podjetje, Slovenija
 7. Ivan Božić, direktor HUMANA NOVE, socialno podjetje, Hrvaška
 8. Petra Lazić, Hrvatski zavod za zapošljavanje, PU Varaždin

Velika odzivnost udeležencev strokovnih srečanj (skupaj 150) je spodbuda za nadaljnje projektno delo, hkrati potrjuje velik pomen socialne aktivacije kot trajnostne rešitve za vzpostavitev aktivne socialne politike v obeh državah, pri čemer je ključno okrepljeno partnersko sodelovanje med CSD in Uradi za delo ter izvajalci socialne aktivacije.

Zaključki strokovnega srečanja s priporočili bodo objavljeni na spletni strani projekta 2SoKroG.

 

Klavdija Rižnar, ZRS BISTRA Ptuj

Vodja projekta 2SoKroG

Informacije o projektu:  2sokrog.bistra.si

Facebook projekta:  https://www.facebook.com/2SoKroG/

Projekt 2SoKroG je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.