Začetna konferenca projekta Integriran pristop oskrbe starejših ljudi na domu (CrossCare)

 

 

23.01.2019 je v Mestni hiši v Ljubljani potekala začetna konferenca projekta Integriran pristop oskrbe starejših ljudi na domu (CrossCare), katerega nosilec je Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, partnerji projekt pa so Mestna občina Ljubljana, Center za pomoč na domu Maribor, Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Zagreb, Dom zdravlja Čakovec ter Grad Zagreb. Projekt je financiran v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška  in poteka od 1.9.2018 do 31.8.2020.

V prvem delu izjemno obiskane konference so projektni partnerji predstavili projekt ter vsak svojo vlogo v projektu in dosedanje aktivnosti in uspehe, v drugem delu konference pa je potekala okrogla miza na temo zagotavljanja celostnega in integriranega pristopa oskrbe na domu ter zagotavljanja možnosti za kvalitetno in zdravo staranje. Okroglo mizo je moderirala dekanja Fakultete za socialno delo (Univerza v Ljubljani), red.profesorica dr. Vesna Leskošek, gostje na okrogli mizi pa so bili:

  • Marija Tomšič, Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani,
  • sc. Aleksandar Džakula, Medicinski fakultet sveučilišta u Zagrebu,
  • Tanja Ćorić, Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija štampar,
  • Jana Mali, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani,
  • sc. Sonja Tošić-Grlač, Pročelnica iz Međimurske županije, UO za zdravstvo i socijalnu skrb.

Projekt je sofinanciran s strani ESSR v okviru Programa sodelovanja INTERREG SL-HR.