Hrvati in Slovenci skupaj za ohranitev medveda, risa in volka

 

Na prvi konferenci projekta CARNIVORA DINARICA so predstavniki projektnih partnerjev predstavili cilje in aktivnosti projekta za boljše sobivanje ljudi in velikih zveri

Crni Lug, Hrvaška – Sobivanje ljudi in velikih zveri še posebej na podeželjskih območjih Hrvaške in Slovenije sega globoko v preteklost, to znanje pa je treba v današnjih časih še okrepiti. Za boljše upravljanje s populacijami velikih zveri je tako nujno čezmejno sodelovanje. S to mislijo se je danes v Narodnem parku Risnjak zbralo več kot 50 predstavnikov iz Hrvaške in Slovenije, na uvodnem dogodku, ki ga skupaj s partnerji organizira WWF, v okviru projekta CARNIVORA DINARICA.

„Samo z dialogom in sodelovanjem deležnikov v kmetijstvu, strokovnjakov, deležnikov s področja varstva narave, lovcev in privatnih lastnikov zemljišč na mednarodnem nivoju lahko ohranimo stabilne populacije volka, medveda in risa ter hkrati najdemo najboljše rešitve za sobivanje ljudi in velikih zveri v naši regiji“, pravi Snježana Malić Limari iz WWF Adria.

Projekt CARNIVORA DINARICA se ukvarja z ohranjanjem populacij velikih zveri – medveda, risa in volka na področju severnih Dinaridov, na mejnem območju med Hrvaško in Slovenijo. Posebna pozornost bo namenjena zmanjševanju tveganj, ki ogrožajo velike zveri, preko informiranja, usposabljanja in z drugih aktivnosti. Vzpostavili bomo kmetijo dobrih praks, donirali bomo električne ograje in pastirske pse za preprečevanje škod, postavili aktivno signalizacijo na prometnicah za zmanjšanje tveganj za povoze zveri, zgradili bomo ogrado za osirotele mladiče risa v NP Risnjak ter postavili medovarne smetnjake. Velike zveri so lahko tudi del turistične ponudbe, zato se bo vzpostavilo ukrepe za usmerjanje obiskovalcev na področju NP Risnjak, Snežnika in dela Kolpe. S tem ukrepom bomo tudi zmanjšali obremenjenost velikih zveri in njihovih habitatov. Kot glavni ukrep za ozaveščanje bomo v Pivki ustanovili središče za usmerjanje in ozaveščanje prebivalcev in obiskovalcev o pomenu velikih zveri.

„Projektna ekipa povezuje glavne akterje pri upravljanju velikih zveri na Hrvaškem in v Sloveniji, kar predstavlja pomembno prelomnico v čezmejnem sodelovanju dveh držav na področju varstva narave. Pričakujemo da bo projekt poleg izvedbe konkretnih aktivnosti za izboljšanje sobivanja ljudi in velikih zveri, ključno pripomogel k trajnem in uspešnem sodelovanju pri upravljanju s populacijami velikih zveri, dolgoročno pa tudi omogočil ohranitev teh vrst in njihovega življenjskega okolja“ je zaključila Aleksandra Majić Skrbinšek, vodja projekta CARNIVORA DINARICA z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Za več informacij: 

Aleksandra Majić Skrbinšek, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani +386 40 974 736, almajic@gmail.com