Dodatek k navodilom za poročanje o upravičenih izdatkih za slovenske upravičence v obdobju 2014-2020

 


Obveščamo vas, da je na spletni strani objavljen Dodatek k navodilom za poročanje o upravičenih izdatkih za slovenske upravičence v obdobju 2014-2020, ki se nanaša na uveljavljanje izdatkov za delo poslovodečih oseb.

Navodilo s prilogami se nahaja na naslednji povezavi: http://www.si-hr.eu/si2/ostala-navodila/ .