Zaključna konferenca projekta ENJOYHERITAGE

 

 

V torek, 19. marca 2019, je v Evropskem domu v Zagrebu potekala zaključna novinarska konferenca v okviru projekta Enjoyheritage.

Inovativni interpretacijski pristopi za trajnostno koriščenje dediščine v smeri trajnostnega turizma za mlade, je uradno ime projekta, ki poteka v okviru programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška. Enjoyheritage združuje 7 partnerjev iz Slovenije in Hrvaške: Občino Slovenska Bistrica, kot vodilnega partnerja, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (enota Maribor), Zavod za turizem Maribor – Pohorje, Naravni park Žumberak – Samoborsko hribovje, Občino Vrsar, Mesto Ozalj in Javno ustanovo za upravljanje z zavarovanimi naravnimi območji  Krapinsko – zagorske županije.

Projektni partnerji so medijem in zainteresirani javnosti predstavili svoje dosežke in medsebojno sodelovanje pri razvoju trajnostnega turizma na obmejnih območjih, ki temelji na privlačni interpretaciji naravne in kulturne dediščine. Tako so se medijem predstavile tematske poti “Kjer zori sadje”, “Krožna pot Hušnjakovo”, “Bistriška pot” in “Pot sv. Romualda “, urejena je tudi in situ rekonstrukcija “Gomile 139 “v Arheološkem parku v Budinjaku in Center za obiskovalce v Loviću Prekriškem. Konferenco so z glasbo in animacijo popestrila “Kontići”, vesela družina interpretatorjev dediščine Turistične skupnosti občine Vrsar.

Skupna vrednost projekta je 1.221.544,00 EUR oziroma 1.038.312,39 EUR upravičenih ESRR sredstev.