S socialno aktivacijo 2SoKroG do več zaposlitev

 

Na obmejnem območju Slovenije in Hrvaške od lani teče projekt socialne aktivacije 2SoKroG, katerega dolgoročni cilj je spreminjanje življenjskih vzorcev ranljivih skupin, več zaposlitev in preprečevanje zdrsa v revščino.

“Cilj socialne aktivacije 2SoKroG je pomagati dolgotrajno brezposelnim in dolgotrajnim prejemnikom državne socialne pomoči (DSP), da se (ponovno) aktivno vključijo v družbo, če je le mogoče tudi v zaposlitev ter tako postanejo bolj motivirani za življenjske spremembe in izboljšajo svoje psihosocialno zdravje,” projekt na kratko predstavi Iva Zorenč, direktorica Razvojne agencije Savinjske regije, d.o.o. (RASR), partner projekta in tokratni gostitelj delovnega srečanje vseh partnerjev. Projekt je vreden dobrega pol milijona evrov, kar 85 odstotkov sredstev zagotavlja Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), zajema pa čezmejno območje med Slovenijo in Hrvaško, kjer so potrebe po socialni aktivaciji ranljivih skupin izjemno velike.

Vzorci se prenašajo iz generacije v generacijo

Ciljna ranljiva skupina socialne aktivacije so prejemniki državne socialne pomoči, ki se ob dolgotrajnem prejemanju DSP in izključenosti ne morejo oziroma niti ne želijo več vrniti na delo. Ker višina DSP skupaj še z nekaterimi drugimi socialnimi transferji zadostuje za osnovno preživetje ter je po višini primerljiva z zajamčeno plačo, ki bi jo s svojo izobrazbo najverjetneje prejemali, če bi bili zaposleni, niso več motivirani za delo ter pristajajo na golo preživetje. Dela tudi ne vidijo več kot vrednote. Dodatno situacijo otežuje tudi dejstvo, da se ti vzorci običajno prenašajo iz generacije v generacijo, kar zagotovo ni dober obet, ne za posameznika, ne za družbo v celoti (vodilni partner projekta: Znanstveno – raziskovalno središče Bistra Ptuj; vodja projekta: dr. Klavdija Rižnar).

Projektni konzorcij 2SoKroG

Vsaka ranljiva skupina zahteva svojo obravnavo

Na območju med Slovenijo (Podravska, Savinjska in Osrednjeslovenska regija) in Hrvaško (Varaždinska in Međimurska županija) je zaradi slabe gospodarske situacije in demografske problematike potreba po razvoju tovrstnih programov velika. Na tem območju, na obeh straneh meje, je prisotna dolgotrajna socialna šibkost ranljivih ciljnih skupin, predvsem zaradi brezposelnosti, običajno pa te skupine tarejo še druge težave; največkrat gre za zdravstvene težave, različne oblike odvisnosti ter slabo informiranost in vključenost v družbo. Znotraj ranljivih skupin partnerji projekta prepoznavajo različne skupine, ki potrebujejo različne obravnave (dr. Marinka Vovk, direktorica Centra ponovne uporabe d.o.o., SO.P.).

Najprej opolnomočenje vseh zaposlenih v pristojnih službah

Projekt 2SoKroG prioritetno obravnava področje socialno varstvenih in zaposlitvenih storitev, tudi s ciljem krepitve partnerstva javnih organov (CSD, Uradi za delo) in drugih deležnikov na področju socialne aktivacije, kot so socialna podjetja, institucije neformalnega izobraževanja, NVO in podobno, da bi v prihodnje lahko vsi pristojni, vse službe, ki ponujajo pomoč ranljivim skupinam, pristopili do ciljnih skupin in posameznikov bolj celostno in povezano ter jim nudili večjo podporo v smislu dolgoročnejših rešitev. To pa je manj brezposelnih, manj dolgotrajnih prejemnikov DPS, spreminjanje življenjskega stila, prepoznavanje dela kot vrednote, večja vključenost v družbo ter izboljšanje psihosocialnega zdravja slehernega posameznika v ranljivih skupinah.

2SoKroG kot inovativni model javnih storitev nadgrajuje sistem socialnih transferjev, ki sicer preprečujejo absolutno revščino, vendar ne daje trajnostnih rešitev in glede na demografske kazalnike predstavlja resen problem. Za izboljšanje in nadgradnjo javnih storitev z modelom socialne aktivacije je ključno zagotoviti dvig institucionalnih zmogljivosti javnih institucij, razvoj kompetenc in ustrezna usposobljenost uslužbencev javnih storitev, s pomočjo katerih se bodo ranljive ciljne skupine ob koncu socialne aktivacije delovno usposobile do prilagojenih oblik trga dela in se integrirale v različne družbene sisteme.

Vir: Radio Štajerski val

https://www.stajerskival.si/sl/news/gospodarstvo/s-socialno-aktivacijo-do-vec-zaposlitev.html

 

Več informacij:

Vodilni partner: (ZRS) Bistra Ptuj

dr. Klavdija Rižnar

Vodja projekta 2SoKroG

Informacije o projektu: 2sokrog.bistra.si

Facebook projekta: https://www.facebook.com/2SoKroG/