8. zasedanje Odbora za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška


V okviru 8. zasedanja Odbora za spremljanje (OzS), ki je potekalo 4. junija 2019 v Ravni gori na Hrvaškem so se člani OzS seznanili z zaključevanjem OP Slovenija-Hrvaška 2007-2013, s trenutnim stanjem izvajanja PS Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020, potrdili Letno poročilo o izvajanju programa za leto 2018 in se seznanili s predvidenim procesom programiranja za novo finančno obdobje 2021-2027.

Delegaciji iz Sloveniji in Hrvaške kakor tudi predstavnika Evropske komisije so izrazili zadovoljstvo z upravljanjem tekočega programa, predvsem v smislu dodeljenih in pogodbeno vezanih sredstev, saj je v okviru programa dodeljenih 100 odstotkov razpoložljivih programskih  sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), prav tako pa so doseženi zastavljeni mejniki okvira uspešnosti.

Sklepe Odbora za spremljanje si lahko pogledate tukaj.