Zaključna konferenca projekta +Health programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška

V Malem Lošinju je od 12. do 14. junija 2019 potekala zaključna konferenca projekta +Health programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška v vrednosti skoraj 870 tisoč evrov, ki združuje osem hrvaških in slovenskih partnerjev s področja zdravstva, turizma in izobraževanja. Na hrvaški strani je to Klaster zdravstvenega turizma PGŽ kot vodilni partner, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Dom zdravlja PGŽ in Medicinska fakulteta na Reki ter na slovenski strani Univerza v Mariboru – Fakulteta za logistiko, Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, Zdravstveni dom Ljutomer in Splošna bolnišnica Novo mesto ter pridruženi partnerji Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, Primorsko-goranska županija in Det Norske Veritas Adriatica.

Na konferenci so bile predstavljene študije in raziskave narejene v okviru tega projekta, še posebej Strategija čezmejne destinacije zdravlja +Health z akcijskim načrtom, in certifikat kakovosti Certifikat destinacije zdravlja +Health, v okviru katerega bosta v prvem postopku certificirana Dom zdravlja Primorsko-goranske županije in Zdravstveni dom Ilirska Bistrica ter izobraženi delavci insititucij povezanih v Čezmejni center odličnosti +Health. Pomembni dosežki projekta so tudi dobava medicinskih pripomočkov in izobraževanje občanov o temah s področja zdravja in vzpostavljena IT aplikacija.

Eden najpomembnejših produktov projekta je predlog in testiranje novih čezmejnih postopkov, z namenom zagotavljanja pravočasne zdravstvene oskrbe, je poudaril predstavnik vodilnega partnerja predsednik Klastra Vladimir Mozetič.

Udeležence konference je pozdravil tudi pomočnik ministra za zdravje Republike Hrvaške Mate Car, ki je pohvalil projekt in vse nosilce projekta.

Župan Zlatko Komadina je pozdravil udeležence onference in je poudaril, da je Primorsko-goranska županija destinacija zdravja in zdravstvenega turizma. “Naša težnja je, da to postane naša celoletna turistična ponudba, saj ima dodatno kakovost, zahvaljujoč sodelovanju zdravstva, turizma in znanosti, v katero je, skupaj s Klastrom zdravstvenega turizma, katerega smo eni izmed ustanoviteljev, vključeno vseh osem županijskih institucij, z več kot 2 tisoč zdravstvenimi delavci.” je dejal župan Komadina in dodal, da je posebnost naše županije ta, da ima vsak otok svoj vzdevek. Krk je zlati otok, Rab je otok sreče, Cres je eko-otok, Lošinj pa otok zdravja. Poudaril je tudi pomen čezmejnega sodelovanja med Hrvaško in Slovenijo v okviru izboljšanja kakovosti in dostopnosti zdravstvenega varstva.

Zaključna konferenca projekta +Health je bila tudi priložnost za dogovor o nadaljnjih aktivnostih Čezmejnega centra odličnosti +Health in povezovanje partnerjev za prihodnje prijave na projekte iz skladov Evropske unije.

Več o projektu: www.cross-health.com/