“Interreg Volunteer Youth” (IVY)

Komunikacija je temeljni element oblikovanja politike in kot taka tudi Interreg-a. Komunikacijske dejavnosti lahko pomagajo vključiti državljane in končne deležnike in jim na ta način prikazati pomen čezmejnega sodelovanja in pomen programov Interreg.

Pilotno pobudo “Interreg Volunteer Youth” (IVY)   je pred dvema letoma začelo Združenje evropskih obmejnih regij (AEBR) in DG Regio za podporo programom Interreg pri izvajanju komunikacijskih nalog. Od marca 2017 je AEBR omogočil več kot 300 prostovoljcem, da so se vključili v Programe in projekte Interreg, kar je pripomoglo, da je evropsko sodelovanje bolj prepoznano.

Prostovoljci IVY so do sedaj prispevali k glasilom o programih, ustvarjali material za socialne medije, pomagali pri vzpostavljanju socialnih kanalov programov. Pripravili so tudi intervjuje s projekti Interreg, ustvarili video posnetke in pomagali pri organizaciji dogodkov, namenjenih deležnikom ali lokalnemu prebivalstvu. Za več informacij obiščite blog.

“Interreg Volunteer Youth” (IVY) tako ponuja možnost mladim med 18 in 30 let, da se za obdobje 2 do 6 mesecev, vključijo kot prostovoljci v čezmejne, transnacionalne in medregionalne programe in s tem povezane projekte. AEBR finančno podpira prostovoljce in jim pred nastopom posreduje informacije o Interreg-u.

Pilotna pobuda IVY traja do decembra 2019. Lepo vabimo projekte, da se pridružite navedeni pobudi in v svoje projekte vključite prostovoljce, ki vam lahko pomagajo pri izvajanju projektnih aktivnosti in pri promociji rezultatov.