NOVINARSKA KONFERENCA – PROJEKT HITRO SLO-HR445 INTERREG V-A SLOVENIJA -HRVAŠKA 2014-2020

 

Sreda 10.7.2019. – V dvorani mestnega sveta Grada Duga Resa je bila izvedena novinarska konferenca projekta HITRO SLO-HR445, Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja, kateri se izvaja v sklopu programa sodelovanja INTERREG SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014-2020. Skupna vrednost projekta iznaša 808.163,58 €, Evropski sklad za regionalni razvoj bo projekt sofinanciral v znesku 686.969,03 (85%). Projekt se izvaja v časovnemu obdobju od 1.10.2018 do 30.9.2020.

V sklopu novinarske konference so bili predstavljeni dosedanji rezultati projekta, ter podpisan Sporazum o vzajemni pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč. Podpisniki sporazuma so gradonačelnik Grada Duga Resa Tomislav Boljar, župan občine Črnomelj Andrej Kavšek, predsednik Vatrogasne zajednice Grada Duga Resa Josip Zlatunić, predsednik Gasilske zveze Črnomelj Boris Kambič, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Duga Resa Mario Birišić in predsednica Območnega združenja Rdečega križa Črnomelj Ljudmila Kocjan.

S podpisom dvostranskega sporazuma se bo povečala učinkovitost javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja, ter zagotovila prenos znanja in prakse. S Sporazumom se zagotavlja dolgoročno sodelovanje in čezmejna organizacija skupnih vaj sil civilne zaščite, z namenom nadaljnjega razvoja čezmejnega sistema zaščite in reševanja. Novoustanovljena skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja, bo v nadaljevanju projekta opremljena in usposobljena za opravljanje nalog reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Več informacij najdeta na: http://hitro-si-hr.eu/.

Pripravil: vodja projekta, Mihael Dujam, dipl. oec.