Objavljeni novi verziji navodil za poročanje o napredku projekta in o arhiviranju in zaključevanju!

 

 

Objavljena je nova verzija 5. dela Priročnika o izvajanju projektov za upravičence (verzija 5), ki vsebuje navodila za poročanje o napredku projekta in nova verzija o Arhiviranju in zaključevanju projekta (verzija 2).

Novi, vsebinsko nadgrajeni verziji sta vam na voljo na spletni strani v priročniku o izvajanju projektov za upravičence (5. del in 7. del).