Vabilo na zaključno konferenco projekta CLAUSTRA+

 

.

Vabimo Vas na zaključno konferenco projekta CLAUSTRA+, na kateri Vam bodo projektni partnerji predstavili glavne dosežke projekta. Poleg tega se bodo na konferenci pridružili še drugi strokovnjaki iz Nemčije, Nizozemske in Anglije, ki bodo predstavili bogato dediščino rimskih obrambnih sistemov v tujini ter njihov potencial za turistični razvoj.

Kdaj: torek, 17. 12. 2019, med 10:00 in 16:30

Kje: Hiša EU, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana

Prvi del konference je namenjen predstavitvi rezultatov projekta CLAUSTRA+ (Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma Claustra Alpium Iuliarum). Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa Interreg V-A Slovenija-Hrvaška in se bo 31. 1. 2020 po 30-mesečnem trajanju uspešno zaključil. Skupna vrednost projekta znaša 1.779.988,15 €, ki so bili namenjeni vzpostavitvi turističnega proizvoda in razvoju čezmejne destinacije CLAUSTRA. Projekt bodo predstavili predstavniki vseh projektnih partnerjev: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (vodilni partner), Zavod Ivana Cankarja za kulturo šport in turizem Vrhnika, Narodni muzej Slovenije, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Hrvatski restauratorski zavod, Primorsko-goransko županija, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Prirodoslovni muzej Rijeka in Turistička zajednica Kvarnera.

Drugi del konference, s prispevki z oddaljenih najdišč rimskih meja, je posvečen spominu na nedavno preminulega nemškega arheologa Stephana Benderja, limes-koordinatorja v Baden-Württemberg, ki je od leta 2015 spremljal in podpiral razvoj projekta CLAUSTRA+. Sebastjan Sommer, Landeskonservator na Bavarskem in predsednik nemške limes komisije ter profesor v Bambergu, nam bo predstavil izkušnje na področju varstva, prezentacije in raziskovanja retijskega limesa po vpisu spomenika na seznam svetovne dediščine UNESCO. Dolgoletna sodelavka arheologa Stephana Benderja, Julia Datow-Ensling, bo spregovorila o njegovih dosežkih na področju raziskav in prezentacije gornjegermanskega in retijskega limesa. Mark Driessen iz Univerze v Leidnu bo primerjal monumentalnost vojaške arhitekture različnih obdobij na severozahodnem in jugovzhodnem robu rimskega imperija s prezentacijo o trdnjavah Nijmegen na Nizozemskem in Udhruh v Jordaniji. Rob Collins iz Univerze Newcastle bo predstavljal nekoliko manj znano sliko poznih faz razvoja in uporabe Hadrijanovega zidu v Angliji.

V tretjem delu konference bodo predstavljene nedavne arheološke raziskave na področju obrambnega sistema Claustra Alpium Iuliarum. Deloma gre tukaj za raziskave, ki so bile izvedene prav v sklopu projekta Claustra+, deloma pa tudi za posege, ki so v istem času potekali na sorodnih najdiščih.

Med vašim obiskom Hiše Evropske unije nikar ne zamudite brezplačnega ogleda multimedijskega centra Doživi Evropo. Predvideno je simultano tolmačenje dogodka. Udeležba na konferenci je brezplačna, a je potrebna prijava na tajda.senica@zvkds.si najpozneje do 12. 12. 2019.

Več informacij najdete v priponki.

Vljudni vabljeni!

.

.

.

.

.