Na Odboru za spremljanje Programa sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška 2014–2020 o izvajanju programa in projektov

 

.

Člani Odbora za spremljanje Programa sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška 2014–2020 so se na 9. zasedanju, ki je potekalo 3.12.2019, v Ljubljani seznanili s stanjem izvajanja programa in projektov.

V okviru zasedanja so se člani odbora seznanili tudi s promocijskimi aktivnostmi na programu, potrdili komunikacijski načrt za leto 2020, se seznanili s predvidenimi ukrepi na priporočila podana v okviru evalvacije uspešnosti in učinkovitosti in si v Mestni hiši v Ljubljani ogledali aktivnosti projekta CrossCare v okviru katerega se ureja področje dolgotrajne oskrbe starejših na domu.

.