SKLEPNI DOGODEK PROJEKTA UŽIVAM TRADICIJO – PO KULINARIČNI TRANSVERZALI OD PANONIJE DO JADRANA

 

.

V torek, 17. 12. 2019, je v Novem mestu potekal sklepni dogodek projekta Uživam tradicijo. Projekt poteka od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2019 v okviru Programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020 in je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 1.593.700,00 EUR. V projektu Uživam tradicijo je sodelovalo 8 partnerjev: Biotehniški izobraževalni center Ljubljana (BIC Ljubljana – vodilni in projektni partner),  PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Naj Tura d. o. o. (Slovenije), Javna ustanova Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje, Udruga za zdrav život i zdravu prirodu “Trbuhovica” Prezid, Turistička zajednica općine Vrsar – TZO Vrsar in Zagorska razvojna agencija d.o.o. – ZARA (Hrvaška).

Glavni cilj projekta je vzpostavljanje kulinarične transverzale od Panonije do Jadrana, ki udeležencem nudi zanimiva doživetja tradicije preko privlačnih programov, ki se bodo na podlagi dolgoročnega sodelovanja lokalnih ponudnikov dediščinskih skupnosti odvijale na področju kulturne in naravne dediščine: v projektu prenovljena šolska zidanica na Trški gori (Novo mesto, SI), Botanični vrt in Mestni muzej v Ljubljani (Ljubljana, SI), Trubarjeva domačija v Rašici, Lončarska vas Filovci – muzej na prostem, Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje, v naselju Prezida in starem mestnem jedru Vrsarja ter Muzejih hrvaškega Zagorja. Na vseh lokacijah so projektni partnerji izvajali različne dogodke, delavnice o kulinarični dediščini za udeležence, izobraževalne vsebine o kulinarični dediščini so vključene v šole ter v spletno-mobilno aplikacijo, v projektu so poleg tega nastale kulinarične ture, festivali, dediščinske skupnosti.

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma je torej v torek, 17. decembra 2019, skupaj s projektnimi partnerji izvedel zaključno prireditev projekta Uživam tradicijo. V uvodnem nagovoru je vse zbrane pozdravila Helena Jurše Rogelj (Grm Novo mesto), predstavila namen dogodka, na kratko predstavila projekt Uživam tradicijo ter pojasnila povezavo projekta Uživam tradicijo z nazivom Slovenija – Evropska gastronomska regije 2021. Le-tega je v nadaljevanju predstavila gospa Renata Martinčič iz Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Na dogodku so bili predstavljeni rezultati projekta Uživam tradicijo, ki poteka v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Sl-HR. Vodilni partner BIC Ljubljana je predstavil projekt skozi dosežene številke in predstavil posebej posamezne partnerje ter dosežke projekta. Zavod Parnas pa je pripravil predstavitev kreiranja inovativnih turističnih produktov v sodelovanju z dediščinsko skupnostjo.

Za neodvisni pregled pomena projekta Uživam tradicijo je Grm Novo mesto prosil g. Marjana Cukrova iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je predstavil svoja stališča, tudi v povezavi z nadaljevanjem projekta Uživam tradicijo v okviru naziva Slovenija – Evropska gastronomska regije 2021. Poudaril je tudi pomen dediščinskih skupnosti obeh držav v okviru projekta Uživam tradicijo, saj te omogočajo obiskovalcu, turistu okusiti tradicionalno kulinariko mest in ruralnih področij, saj ponujajo avtentično hrano in vina, ki temeljijo na lokalnih raznolikostih.

Mag. Dušan Štepec iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije pa je predstavil svoj pogled na kulturno dediščino kot ključnega elementa razvoja turizma in pomenu vpetosti v turistično ponudbo z namenom trajne ohranitve le-te. Za vse udeležence so sledila še kulinarična doživetja projektnih območij, ki so tudi produkt projekta, ob vodeni degustaciji posameznih projektnih partnerjev. BIC Ljubljana je predstavil orehovo in pehtranovo potico ter Vodnikove mehke prestice, Grma Novo mesto orehovo potico ter  dolenjske štruklje in kmečko pojedino, Zavod Parnas poprtnik ter tradicionalno poročno pecivo, Naj tura s prekmursko gibanico. Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje je obiskovalcem predstavil  tradicionalni jabolčni, sirov in ocvirkov zavitek ter žumberški božični kruh, Udruga Trbuhovica je predstavila tradicionalno krompirjevko, Turistička zajednica općine Vrsar istrsko olivno olje, slane sardone in vrsarske amarete, medtem pa je Zagorska razvojna agencija ponujala makovo in orehovo gibanico, sirovo zlevko in zagorsko strepo, s seboj pa je pripeljala tudi nekaj babic v narodnih nošah.

Po zaključeni pogostitvi pa so sledile še tri moderirane delavnice: »Animacija podeželja za sooblikovanje odlične lokalne enogastronomske ponudbe«, ki jo je vodil prof. dr. Jože Gričar; »(Kulinarična) dediščina kot element povezovanja turističnih ponudnikov in prispevek k realizaciji turističnega potenciala«, ki jo je moderirala gospa Marjanca Trščinar Antić in »Prenos znanja za uspešno vključevanje elementov dediščine v razvoj turistične ponudbe«, pod vodstvom dr. Janeza Gabrijelčiča. Delavnice so prinesle nova spoznanja in smernice za nadaljnje delo projektnih partnerjev po zaključku projekta – vse od pristopov oblikovanja turističnih produktov v skladu s pričakovanju ciljnih skupin, načinov mreženja turističnih ponudnikov z lokalnim okoljem in ne nazadnje, pomena prenosa znanj.

Sodelujoči so sklepni del zaključnega dogodka doživeli v središču Novega mesta na skupnem svečanem kosilu v Hiši kulinarike in turizma.

Reportažo z dogodka si je možno ogledati na Televiziji Vaš kanal, in sicer:

  • ponedeljek, 23. 12. 2019 ob 16.50,
  • torek, 24. 12. 2019 ob 11.20,
  • četrtek, 26. 12. 2019 ob 18.30,
  • petek, 27. 12. 2019 ob 21.55.

.