2SoKroG – Socialna aktivacija za zagotavljanje zdravega, varnega in dostopnejšega čezmejnega območja

 

.

Projekt 2SoKroG prioritetno obravnava področje socialno varstvenih in zaposlitvenih storitev s ciljem krepitve partnerstva javnih institucij (CSD, Uradi za delo) in drugih deležnikov (lokalne skupnosti, socialno podjetništvo, prostovoljstvo, idr.) na področju socialne aktivacije, dvig institucionalnih zmogljivosti in krepitev kompetenc javnih uslužbencev za uspešno aktivno socialno politiko, zmanjšanje revščine in izboljšanje kakovosti življenja. Cilj socialne aktivacije je pomagati dolgotrajno brezposelnim in dolgotrajnim prejemnikom državne socialne pomoči, da se (ponovno) aktivno vključijo v družbo, če je le mogoče tudi v zaposlitev, postanejo bolj motivirani za življenjske spremembe in izboljšajo socialno-zdravstveno stanje.

Kako bomo s socialno aktivacijo zagotavljali zdravo, varno in dostopnejšo čezmejno območje?

Preko aktivnega urejanja socialne situacije/problematike ranljivih oseb, informiranja in podpore za njihovo opolnomočenje, dviga različnih funkcionalnih kompetenc, širjenja socialnih omrežij in stikov ter dviga delovnega potenciala (s pridobivanjem novih spretnosti in znanj), podpore za njihovo ponovno aktivacijo in integracijo v različne družbene sisteme.

ČEZMEJNE DELAVNICE Z USPOSABLJANJEM JAVNIH USLUŽBENCEV SOCIALNE AKTIVACIJE SLOVENIJE IN HRVAŠKE

Za izboljšanje kompetenc in veščin javnih uslužbencev za uporabo modela socialne aktivacije pri izvajanju javnih storitev na področju socialno-varstvenih in zaposlitvenih storitev ter krepitev medsektorskega partnerstva (Centri za socialno delo, Uradi za delo) z drugimi deležniki socialne aktivacije (socialno podjetništvo) je projekt 2SoKroG organiziral čezmejne delavnice z usposabljanjem z naslednjimi tematskimi moduli:

MODUL 1:

Socialna aktivacija za socialno vključenost in zaposlitveno možnost

Ptuj (Urad za delo Ptuj), 17. 10. 2019

.

.

.

.

.

MODUL 2:

Vloga mentorja v procesu socialne aktivacije

Čakovec, 6. 11. 2019   

 

.

.

.

MODUL 3:

Vpliv socialne aktivacije na zdravstveno-socialno stanje uporabnikov

Celje (CSD Celje), 5. 12. 2019

.

.

.

.

.

MODUL 4:

Socialno podjetništvo kot možnost izvajanja praktičnega in učnega modula v sklopu socialne aktivacije

Šalovci (socialna eko-kmetija Korenika), 28. 01. 2020

.

.

.

.

.

MODUL 5:

Socialna aktivacija za preprečevanje revščine in socialne izključenosti

Varaždin, 19. 02. 2020

.

.

.

.

.

.

Skozi ciklus petih tematskih modulov so bili predstavljeni:

  • celovit celostni pristop do uporabnikov javnih storitev socialne aktivacije (t.s. dolgotrajno brezposelni in dolgotrajni prejemniki državne socialne pomoči);
  • celovit pristop obravnave ranljivih skupin s strani javnih uslužbencev za njihovo opolnomočenje preko integracije socialnih programov, zaposlitvenih programov in trga dela;
  • vloga mentorja pri razvoju socialnih in delovnih kompetenc ranljivih skupin;
  • predstavitev socialno-družbenih dejavnikov, ki so pogojeni z zdravstvenimi pri uporabnikih;
  • zmanjšanje tveganj socialne izključenosti in zdrsa v revščino;
  • vloga in organiziranje izvajanja programa socialne aktivacije v sektorju socialnega podjetništva;
  • pomen izvajanja učne prakse v delovnem modulu socialne aktivacije v sodelovanju z lokalnim okoljem idr.

Dogodek je bil namenjen javnim uslužbencem iz centrov za socialno delo, uradom za delo, resornim ministrstvom in drugim. V določenih modulih tudi izvajalcem socialne aktivacije, socialnim podjetjem in lokalnim skupnostim. Vseh tematskih delavnic skupaj se je udeležilo preko 230 udeležencev, pretežno iz centrov za socialno delo in uradov za delo iz Slovenije in Hrvaške, tudi resornega ministrstva za delo in socialne zadeve RS.

.

Več o projektu

https://www.bistra.si/2sokrog/novice

FB 2SoKroG:

https://www.facebook.com/2SoKroG/

.