Zaključna konferenca projekta LIKE – Living on the Karst Edge

 

.

Z namenom, da bi podali pregled preteklega 30-mesečnega sodelovanja in dela na projektu, je 24. februarja 2020 v Pučkem odprtem učilišču „Augustin Vivoda“ v Buzetu potekala Zaključna konferenca EU projekta LIKE – Living on the Karst Edge za medije ter za deležnike, partnerje in sodelavce projekta.

Ekipo projekta LIKE veselijo ugotovitve Zaključne konference, da je projekt dosegel ambiciozno zastavljene cilje za pripravo skupnih orodij za upravljanje projektnega območja in promocije ekosistemskih storitev, da so bile izvedene vse načrtovane demonstrativne akcije in aktivnosti za izboljšanje stanja habitatov in vrst. Prav tako so bili zasnovani številni izobraževalni paketi, ki predstavljajo tudi zasnovo za nove projektne ideje.

Vodilni partner projekta LIKE, financiranega iz Programa Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020, je bil Oddelek za varstvo narave in okolja Istarske županije. Skupaj z ostalimi sedmimi partnerji je na tem projektu ciljno potrošil zagotovljenih 1,5 mio. EUR za aktivnosti, usmerjene v valorizacijo naravnih vrednot čezmejnega območja krasa, izdelavi strokovnih podlag za formalno zaščito tega območja, kot tudi na promociji ključnih izzivov in sporočila, da varstvo narave v prvi vrsti ni prepovedovanje, ampak priložnost za gospodarski in družbeni razvoj.

Kar ostaja za obdobje po projektu LIKE, so v prvi vrsti Smernice za skupno upravljanje območij Natura 2000 na obeh straneh meje, kar je tudi zakonska obveza pristojnih institucij v Sloveniji in na Hrvaškem. Rezultat LIKE-a so tudi Strokovne podlage za razglasitev regionalnega parka Ćićarija, na osnovi katerih bo Istarska županija sprevidela upravičenost formalne zaščite Ćićarije kot najvišje kategorije občinskega zavarovanega območja, kakršnega v Istri še ni.

Projektno partnerstvo je sestavljeno iz pristojnih institucij, visokošolskih ustanov in strokovnih organizacij, enakomerno zastopanih z obeh strani meje, ki so s svojim skupnim delom pokazali prav to, čemur so programi čezmejnega sodelovanja namenjeni. To je izmenjava znanja, izkušenj in zagotavljanje dodane vrednosti s skupinskim delom na skupnih izzivih. Poleg Istarske županije so bili projektni partnerji še Zavod RS za varstvo narave, DOPPS – BirdLife Slovenia, društvo BIOM, Univerza na Primorskem, Prirodoslovni muzej Rijeka, Javna ustanova Natura Histrica in Občina Koper.

Zaključimo lahko, da je verjetno največja vrednost projekta zavedna vključenost športnikov, znanstvenikov, lokalnega prebivalstva, predstavnikov medijev, lokalnih oblasti in drugih deležnikov. Projektna ekipa je vložila veliko napora v vidnost projektnih rezultatov in promocijo pomembnosti varstva naravnih sistemov kraškega roba skozi formalno zaščito regionalnega parka. Pod sloganom „Ćićarija zove!“ (Čičarija kliče!) projekt LIKE odprto poziva vse, da uživajo in živijo kraški rob kot območje naravne dediščine obeh držav.

.