Izveden program usposabljanja za reševanje iz ruševin za 40 članov skupne čezmejne operativne enote zaščite in reševanja, projekta HITRO

 

.

Vatrogasna zajednica Grada Duga Resa in Gasilska zveza Črnomelj sta organizirali petdnevni Program usposabljanja za reševanje iz ruševin za 40 gasilcev, ki so člani skupne čezmejne operativne enote zaščite in reševanja HITRO. Program se je izvajal v času od 28. 2. 2020 – 1. 3. 2020 in 7. 3. 2020 – 8. 3. 2020 na lokacijah v Karlovcu. Izvajalec usposabljanja je bila Vatrogasna zajednica Karlovačke županije. Inštruktorji Sanjin Blažević, Kristijan Brmalj, Zoran Rački, Denis Mičević in Siniša Kauzlarić so iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, pomočniki inštruktorjev Ivica Čujko, Ivan Brozović, Dinko Omrčen in Ivan Čačković pa iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca.

Tekom teoretičnega in praktičnega dela usposabljanja so udeleženci med drugim pridobili nova znanja o delovanju ob potresu, o nevarnostih in iskalnih operacijah v ruševinah ter o organizaciji in načinih reševanja poškodovanih.

Vodja ekipe K-9 iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Karlovac Nikola Bakale z njegovo hrvaško ovčarko Didi ter Ivan Pokupčić z ameriškim stafordom Dragonom so članom enote predstavili, kako se obnašati in sodelovati z gasilskimi reševalnimi psi. Postavljeno je bilo tudi šotorsko naselje, kakršno se postavlja med reševanjem in evakuacijo prebivalstva.

Usposabljanje je bilo organizirano v okviru projekta HITRO SLO-HR445 Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja, ki se izvaja v okviru programa sodelovanja INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014–2020. Skupna vrednost projekta znaša 808.163,58 EUR, od tega Evropski sklad za regionalni razvoj sofinancira 686.939,03 EUR (85%). Projekt HITRO sofinancirata tudi Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske in Karlovačka županija.

Stališča, izražena v tej izjavi, so izključna odgovornost Vatrogasne zajednice Grada Duga Rese in ne odražajo nujno stališča Ureda za Udruge Vlade Republike Hrvatske.

.