Zaključna konferenca projekta CrossCare – Integriran pristop oskrbe starejših ljudi na domu

 

.

V torek, 30.06.2020 se je v sklopu EU projekta CrossCare iz programa sodelovanja Interreg SI-HR, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, izvedla on-line konferenca z naslovom ˝Integriran pristop oskrbe starejših ljudi na domu˝, ki jo je spremljalo 340 udeležencev v Sloveniji in na Hrvaškem.

Na konferenci je bilo izpostavljeno sodelovanje dveh partnerskih držav, Republike Slovenije in Republike Hrvaške, ki sta v sodelovanju s projektnimi partnerji Zavodom za oskrbo na domu Ljubljana, Mestno občino Ljubljana, Centrom za pomoč na domu Maribor, Gradom Zagreb, Ustanovo za zdravstvenu njegu u kući Zagreb in Domom zdravlja Čakovec vzpostavili čezmejno strukturo sodelovanja, v sklopu katere so se izvajale brezplačne storitve na področju delovne terapije, fizioterapije, zdravstvene nege in dietetike. V storitve je bilo vključenih več kot 1000 uporabnikov, izvajale pa so se na njihovem domu.

Na konferenci so bili izpostavljeni glavni rezultati projekta, vse aktivnosti, ki so bile tekom projekta izvedene in s strani projektnih partnerjev predstavljena vsa področja, v katera so bili uporabniki vključeni. Aktivnosti iz projekta CrossCare so uporabnikom, ki živijo na domu, v obeh državah, omogočile kvalitetnejše življenje hkrati pa so strokovni delavci, ki so storitve izvajali, izboljšali svoje strokovne kompetence in se usposobili za integriran pristop v oskrbi na domu oziroma v skupnosti. Oblikovana je bila tudi IKT platforma za spremljanje in evalvacijo projekta.

.