OBJAVA JAVNEGA NAROČILA ZA IZBIRO ZUNANJEGA IZVAJALCA ZA PRIPRAVO INTERREG PROGRAMA SLOVENIJA-HRVAŠKA 2021-2027

.

.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila javno naročilo za izbor zunanjega izvajalca za strokovno pomoč pri pripravi in izdelavi programskega dokumenta čezmejnega Interreg programa Slovenija-Hrvaška v obdobju 2021-2027.

Glavni cilj tega javnega naročila je pridobiti zunanjega izvajalca, ki bo izdelal Interreg program Slovenija-Hrvaška 2021-2027 na podlagi celovite teritorialne in socio-ekonomske analize programskega območja Slovenija-Hrvaška in na analizi temelječe programske strategije ter nudil strokovno pomoč Delovni skupini za programiranje v postopku programiranja vse do predložitve in odobritve zadevnega programa s strani Evropske komisije.

Javni razpis v slovenskem jeziku (skupaj z dokumentom s hrvaško jezikovno različico razpisne dokumentacije) je objavljen na Portalu javnih naročil na naslednji povezavi: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=362940.

Razpisna dokumentacija v slovenskem in hrvaškem jeziku je na voljo na sledeči povezavi: Razpisna dokumentacija.

Razpisna dokumentacija v hrvaškem jeziku je objavljena tudi na straneh Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr.

Rok za oddajo ponudb je 4. september 2020 do 9. ure.