Raziskava javnega mnenja premagovanja ovir v obmejnih regijah (2020)

.

Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko (DG REGIO) je pričel s spletno raziskavo javnega mnenja “Javno posvetovanje o premagovanju ovir v obmejnih regijah”.

Menijo, da je napočil čas za pregled izvajanja akcijskega načrta, zlasti glede na prihod nove Komisije, z novimi prednostnimi nalogami in učinki sedanje pandemije. Kriza COVID-19 je pokazala, kako močno so lahko prizadete notranje obmejne regije, hkrati pa je razkrila raznolikost čezmejnih regij in njihovo dinamiko, vključno z dragocenim prispevkom čezmejnih dnevnih migrantov in pozitivnih rezultatov sodelovanja.

Z javno raziskavo želijo pridobiti celovit pregled dosežkov, doseženih v zadnjih nekaj letih in preostalih ovir, ki še naprej ovirajo čezmejno sodelovanje. Poleg tega bodo z rezultati lahko utrli začetno pot za oblikovanje konstruktivnih priporočil o prihodnji politiki za čezmejne regije.

Vljudno vas vabimo k sodelovanju in deljenju mnenja na spletni povezavi tukaj, do 20. septembra 2020.