OBJAVA JAVNEGA NAROČILA ZA IZBIRO ZUNANJEGA IZVAJALCA ZA PRIPRAVO VREDNOTENJA VPLIVA PROGRAMA SODELOVANJA V-A SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014-2020

 

.

.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila javno naročilo za izbor zunanjega izvajalca za pripravo vrednotenja vpliva Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020.

Predmet javnega naročila je izvedba dveh vrednotenj vpliva, katerih namen je ovrednotiti ustreznost, trajnost in vpliv rezultatov in učinkov programa.

Javni razpis v slovenskem jeziku (skupaj z dokumentom s hrvaško jezikovno različico razpisne dokumentacije) je objavljen na Portalu javnih naročil na naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=368945.

Razpisna dokumentacija v slovenskem in hrvaškem jeziku je na voljo na sledeči povezavi: Razpisna dokumentacija.

Novica s povezavo do razpisne dokumentacije v hrvaškem jeziku je objavljena tudi na straneh Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr.

Rok za oddajo ponudb je 19. oktober 2020 do 9. ure.