Gradivo delavnice za poročanje za slovenske upravičence v okviru čezmejnih programov Interreg V-A Slovenija-Avstrija, Slovenija-Hrvaška in Slovenija-Madžarska

.

Sektor za kontrolo – programi ETS in MFM v okviru Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je za slovenske upravičence Programov sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, Slovenija-Hrvaška in Slovenija-Madžarska za obdobje 2014-2020 izvedel delavnico, namenjeno upravičencem projektov v izvajanju. Delavnica je potekala v sredo, 3. marec 2021,  v spletnem okolju Zoom.

V okviru delavnice je bilo udeležencem predstavljeno upravičenost izdatkov, pravilno poročanje po posameznih kategorijah, izpolnjevanje obveznih obrazcev za poročanje ter najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri poročanju. Na delavnici je  sodelovalo več kot 80 udeležencev, ki so z vprašanji poskrbeli za uspešen zaključek delavnice.

Predstavitev iz delavnice za poročanje (SI), 3. 3. 2021

Povzetek vprašanj in odgovorov iz delavnice za poročanje (SI), 3. 3. 2021