Pametne regije – »Smart Regions«

.

»Pametne regije« je komunikacijska kampanja Evropske komisije, ki v sodelovanju z Euronews-om obišče Evropo in njena mesta, kjer projekti kohezijske politike zmanjšujejo regionalne razlike in prinašajo resnične, oprijemljive koristi skupnostim po vsej Evropski uniji.

Med izbranimi projekti je tudi projekt Carnivora Dinarica, sofinanciran iz Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020.

Več o prispevku »Kako velike zveri dobivajo novo življenje v Evropi« si lahko ogledate na povezavi:

https://www.euronews.com/2020/03/16/how-carnivores-are-being-given-new-life-in-europe?jwsource=cl