Še en teden do zaključka javnega posveta – podajte svoje mnenje!

 

.

Cilj čezmejnega sodelovanja je reševanje skupnih izzivov, ki so prisotni v čezmejnem območju, izkoriščanje priložnosti za rast in razvoj območja, hkrati pa izboljšanje procesa sodelovanja za enoten razvoj EU.

Programski dokument Interreg programa Slovenija – Hrvaška je ključen dokument, ki postavlja okvir čezmejnemu sodelovanju med Slovenijo in Hrvaško v finančni perspektivi 2021-2027. Je strateški dokument, ki ga sooblikujejo ključni deležniki, upravičenci in strokovnjaki.

V procesu priprave Interreg programa je skupina strokovnjakov doslej pripravila Teritorialno in socio-ekonomsko analizo in Strateške tematske usmeritve za program. Januarja 2022 je bil na podlagi teh izhodišč pripravljen Osnutek Interreg programa Slovenija – Hrvaška 2021-2027 in Metodološki dokument.

Vse zainteresirane deležnike in državljane vabimo, da izrazijo svoja mnenja in pripombe, ki bodo izboljšale končno različico čezmejnega programa.

Glavni namen procesa posvetovanja in vključevanja deležnikov je informiranje o pripravljenem programu čezmejnega sodelovanja ter zbiranje informacij o interesih, idejah in strokovnih mnenjih, s čimer bi ustvarili prostor za inovativne rešitve in pravočasno zaznali ter odpravili morebitne pomanjkljivosti programa sodelovanja.

Do spletnega obrazca za podajanje komentarjev in predlogov lahko dostopate prek naslednjih povezav:

Komentarje in predloge lahko oddate do 28. 2. 2022.

Prosimo, da informacije o javnem posvetovanju delite z vsemi zainteresiranimi deležniki in morebitnimi prijavitelji.

Sodelujte pri oblikovanju čezmejnega programa sodelovanja!