Interreg Program Slovenija – Hrvaška potrjen

.

Obveščamo vas, da je Evropska komisija potrdila Interreg Program Slovenija – Hrvaška 2021-2027 z izvedbenim sklepom z dne 11. 8. 2022.

 

Program opredeljuje sledeče cilje politike in specifične cilje:

Za več informacij o programu kliknite na sledečo povezavo Interreg Program Slovenija – Hrvaška 2021-2027 in Povzetek za državljanje.