Javni posvet CPVO v okviru priprave Interreg programa 2021-2027

.

V okviru priprave novega programa Interreg Slovenija – Hrvaška 2021–2027 se izvaja celovita presoja vplivov na okolje (CPVO), ki opredeljuje potencialne negativne vplive programa na okolje. Osnutek okoljskega poročila je pripravljen in predstavlja vmesni rezultat presoje.

 

Postopek CPVO vključuje posvetovanje z javnostjo za kakršne koli pripombe na podano vrednotenje. Vljudno vas prosimo, da z nami delite svoje pripombe in opažanja vezana na predložen osnutek okoljskega poročila. Pripombe bodo upoštevane pri pripravi končne različice poročila in nato v procesu priprave programa.

 

Svoje pripombe in opažanja vezana na posamezna poglavja lahko posredujete v angleškem, hrvaškem ali slovenskem jeziku. Hvala za vaš čas in sodelovanje.

 

ODDAJTE SVOJE PRIPOMBE IN OPAŽANJA

 

Sedaj, ko je pripravljen osnutek okoljskega poročila k osnutku Interreg programa Slovenija – Hrvaška 2021-2027, vabimo vse zainteresirane deležnike in državljane, ki bi želeli izraziti svoje mnenje, da to storijo prek spletnega obrazca, ki je na voljo na tej povezavi: SPLETNI OBRAZEC.

 

Komentarje lahko oddate do 11. avgusta 2022.

 

Prosimo, da nam informacijo o osnutku okoljskega poročila pomagate razširiti tako, da jo posredujete vsem morebitnim zainteresiranim.

 

Več informacij o javnem posvetu je na voljo na povezavi.

 

Sodelujte pri oblikovanju prihodnjega programa!