GOSPODARSKI IN SOCIALNI RAZVOJ
TURIZEM IN RAZVOJ PODEŽELJA

365 DNI RIVIERE

Opis vsebine projekta

Splošni čezmejni cilji projekta so bili: Oblikovanje ene skupne čezmejne destinacije »RIVIERA«; izboljšanje imidža, privlačnosti in konkurenčnosti čezmejnega območja »RIVIERA« za doseganje pozitivnih učinkov; zagotavljanje podpore razvoju turizma z izboljšano ponudbo, povezovanjem in boljšo izrabo kulturnih tudi naravnih virov; vključitev raznolikih turističnih virov v čezmejne turistične produkte z oživljanjem in ohranjanjem kulturnih virov; povečanje povpraševanja po vseh segmentih ponudbe na čezmejnem območju, skozi vse leto – »365 DNI RIVIERE«. Specifični čezmejni cilji projekta so bili: oblikovati privlačen in konkurenčen integralni turistični produkt – kulturni turizem »RIVIERA«; oblikovati sistem 6 podproduktov kulturnega turizma; pilotsko izvesti imidž čezmejno kulturno prireditev »RIVIERA skozi stoletje«; oblikovati načrt profesionalne organizacije in skupne trženjske platforme za trženje kulturnega turizma »RIVIERA« vključiti in izobraziti vse ključne deležnike iz javnega, zasebnega in civilnega sektorja za oblikovanje, trženje in izvedbo integralnega turističnega produkta kulturni turizem »RIVIERA«.

Naslov projekta 365 dni kulturnega turizma v zibelki srednjeevropskega turizma
ESRR sredstva 435.588,45 EUR
Trajanje projekta

(mesec/leto – mesec/leto)

1.4.2011 – 31.3.2013
Vodilni partner Občina Piran
Partnerji

Turistično združenje Portorož

Turistično združenje mesta Opatija (Turistička zajednica grada Opatija)

Grad Opatija

Vključene regije SI:Obalno-kraška regija

HR:Primorsko-goranska županija

Spletna stran projekta SI: http://www.365danariviere.eu/sl/home

HR: http://www.365danariviere.eu/

EN: http://www.365danariviere.eu/en/home

Ključni doseženi rezultati in izvedene aktivnosti (kvantitanivni podatki; max. 3 – 5)

6 turističnih produktov, ki se odvijajo tekom celega leta;

1 čezmejni »imidž« dogodek;

5000 obiskovalcev na posameznem dogodku.