GOSPODARSKI IN SOCIALNI RAZVOJ
SOCIALNA INTEGRACIJA

MEDGEN BORZA

Opis vsebine projekta

Splošni cilj projekta je bil s pomočjo aktivnega vključevanja vseh starostnih skupin v socialno in družbeno življenje dvigniti raven medgeneracijske solidarnosti na programskem območju in tako s spodbujanjem prostovoljstva in samo-organizacijskih zmogljivosti ter z učinkovito rabo človeških in ostalih virov prispevati k zmanjšanju negativnih učinkov demografskih sprememb. S tem je projekt projekt omogočil lokalnim in regionalnim akterjem, da se skupaj s svojimi  čezmejnimi partnerji spopadejo s čezmejnimi izzivi; podprl razvoj in promocijo čezmejnega območja in skupne identitete; investiral v ljudi, odpravil socialno izključenost in vzpostavil ugodne življenjske pogoje. Specifični čezmejni cilji projekta so bili: Izboljšati komunikacijo in aktivnosti sodelovanja socialno izključenih skupin v vseh procesih družbenega delovanja; priprava ciljnih skupin na aktivno in samostojno osvajanje znanja in pridobivanje informacij za učinkovito rabo človeških virov; vlaganje v znanje, inovacije in razvoj človeških virov, ki temeljijo na neformalnem in formalnem vseživljenjskem učenju razviti model stalnega in učinkovitega čezmejnega sodelovanja.

Naslov projekta Krepitev medgeneracijske pomoči na ravni lokalnih skupnosti
ESRR sredstva 774.500,96 EUR
Trajanje projekta

(mesec/leto – mesec/leto)

1.3.2014 – 17.6.2015
Vodilni partner Občina Loška dolina
Partnerji Grad Prelog

Grad Ludbreg

Občina Rečica ob Savinji

Inštitut Antona Trstenjaka

Vključene regije SI: Notranjsko-kraška regija, Osrednjeslovenska regija

HR:Međimurska županija; Varaždinska županija

Ključni doseženi rezultati in izvedene aktivnosti (kvantitanivni podatki; max. 3 – 5)

4 vzpostavljeni medgeneracijski centri;

80 usposobljenih družinskih oskrbovalcev;

80 izobraženih prostovoljcev;

2 dvodnevna medgeneracijska tabora;

2 izvedeni kulturno-družbeni srečanji.